Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2022 > 01

Klippans gymnasieskolor i Skåne har under många år arbetat med ett systematiskt förebyggande arbete. Resultatet i Region Skånes folkhälsoenkät 2021 som nu redovisats är ett kvitto på att arbetet gett resultat. Klippans gymnasieskolor är bäst i klassen.

Även om det förebyggande arbetet består av flera delar har Klippan blivit mest känd för att man tidigt införde frivilliga slumpvisa drogtester. Redan 2013 togs de första stegen för att vara i gång fullt ut 2015. Modellen som blivit en standard och spridits i landet har utvecklats i nära samarbete med Narkotikafri Skola. En strid ström av skolor och kommuner har besökt Klippan genom åren. Idag har närmare ett sextiotal skolor infört slumpvisa drogtester.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: