Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2022 > 06

Varje år genomför CAN:s nationella skolundersökning. I denna årliga undersökning ingår vanligtvis inte gymnasiets introduktionsprogram. År 2021 gjordes därför en satsning för att öka kunskapen om erfarenheterna bland elever på introduktionsprogrammen i Sverige.

Läs hela inlägget »

Kan alkoholtest (alkolås) av yrkeselever strida mot lagen på samma sätt som Skolinspektionen anser att villkorade drogtester gör det? Det ville Staffan Hübinette, rådgivare på Narkotikafri Skola, få utrett och anmälde en skola. Men då en tillsyn inte inleddes får nu i stället Justitieombudsmannen pröva inspektionens handläggning.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: