Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

2022 > 08

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet i Stockholms stad. Resultaten för 2022 är generellt stabila och förändringarna jämfört med föregående mätning är små men inom några områden märks en del förändringar.

Narkotikaanvändningen har minskat och ligger på en stabil nivå över tid, dock högre än det nationella genomsnittet i CAN:s mätningar.

I jämförelse med nationella siffror (CAN 2021) har unga i Stockholm testat narkotika i högre utsträckning i såväl årskurs 9 som i år 2 på gymnasiet. Bland elever i riket uppger 6 procent i årskurs 9 och 15 procent på gymnasiet år 2 att de har testat narkotika (jämfört med 12 % respektive 26 % bland Stockholmseleverna). På nationell nivå är trenden över tid likt Stockholm att användningen av narkotika i stort är oförändrad. I Sverige är det mer ovanligt att ha testat narkotika jämfört med övriga Europa (ESPAD 2019).

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: