Narkotikafri Skola

- ett samarbete mellan Riksförbundet Narkotikafri Skola och Svenska Carnegie Institutet

Hemsidan Narkotikafri skola är ett samarbete mellan Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle - RNS och Svenska Carnegie Institutet (SCI). Syftet är att tillsammans tillgodose skolor med kunskap och stöd gällande narkotikafrågor. Projektet Narkotikafri skola startades av RNS 2008.

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle - RNS är en ideell organisation som sedan 1969 arbetat för ett samhälle fritt från narkotika genom att bilda opinion för en restriktiv narkotikapolitik. RNS förespråkar bland annat slumpvisa – frivilliga drogtester i skolan och lokalt samarbete i varje kommun mellan polis, socialtjänst, skola och sjukvård.Tidigt ingripande och förebyggande arbete är något vi anser är mycket viktigt och bäst är om vi förmår ungdomar att aldrig börja med narkotika.

Svenska Carnegie Institutet är en privat stiftelse med syfte att främja forskning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem. Institutets viktigaste verksamhet är stöd till forskning och dokumentation samt konsultationer, seminarier, internationellt utbyte och egna forskningsprojekt.