Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

Klippans gymnasieskolor i Skåne har under många år arbetat med ett systematiskt förebyggande arbete. Resultatet i Region Skånes folkhälsoenkät 2021 som nu redovisats är ett kvitto på att arbetet gett resultat. Klippans gymnasieskolor är bäst i klassen.

Även om det förebyggande arbetet består av flera delar har Klippan blivit mest känd för att man tidigt införde frivilliga slumpvisa drogtester. Redan 2013 togs de första stegen för att vara i gång fullt ut 2015. Modellen som blivit en standard och spridits i landet har utvecklats i nära samarbete med Narkotikafri Skola. En strid ström av skolor och kommuner har besökt Klippan genom åren. Idag har närmare ett sextiotal skolor infört slumpvisa drogtester.

Läs hela inlägget »

CAN:s drogvaneundersökning bland elever görs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. I årets undersökning fortsätter den sedan många år positiva trenden. Alkoholanvändningen minskar i årskurs 9 men har planat ut i gymnasiets år 2. Tobaksrökningen minskar i både årskurs 9 och gymnasiets år 2. Narkotikaanvändningen minskar i både årskurs 9 och gymnasiets år 2. Det enda som ökar är snusning i gymnasiets år 2.

Läs hela inlägget »

Frivilliga slumpvisa drogtester introducerades 2001 på fordonsprogrammet på Rönnowska skolan i Helsingborg på initiativ av dåvarande skolläkaren Nils Lundin. Inte mycket hände de kommande åren. Men när Brinellgymnasiet i Nässjö 2009 införde slumpvisa drogtester ingrep den nybildade Skolinspektionen som ansåg att slumpvisa drogtester stred mot lagen då frivilligheten inte kunder säkerställas.
 
Nässjö kommun trotsade Skolinspektionen och frågan gick vidare för prövning av JO som gav Nässjö kommun rätt. Därmed var rättsläget klart.
 
Men det skulle dröja ytterligare ett par år innan fler skolor följde efter Brinellymnasiet. Det var Knut Hahngymnasiet i Ronneby och Klippans gymnasieskolor som 2014 införde slumpvisa drogtester. I samarbete med Narkotikafri Skola har de utvecklat den modell som blivit den standard som flertalet skolor därefter tillämpar.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: