Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet i Stockholms stad. Resultaten för 2022 är generellt stabila och förändringarna jämfört med föregående mätning är små men inom några områden märks en del förändringar.

Narkotikaanvändningen har minskat och ligger på en stabil nivå över tid, dock högre än det nationella genomsnittet i CAN:s mätningar.

I jämförelse med nationella siffror (CAN 2021) har unga i Stockholm testat narkotika i högre utsträckning i såväl årskurs 9 som i år 2 på gymnasiet. Bland elever i riket uppger 6 procent i årskurs 9 och 15 procent på gymnasiet år 2 att de har testat narkotika (jämfört med 12 % respektive 26 % bland Stockholmseleverna). På nationell nivå är trenden över tid likt Stockholm att användningen av narkotika i stort är oförändrad. I Sverige är det mer ovanligt att ha testat narkotika jämfört med övriga Europa (ESPAD 2019).

Läs hela inlägget »

Varje år genomför CAN:s nationella skolundersökning. I denna årliga undersökning ingår vanligtvis inte gymnasiets introduktionsprogram. År 2021 gjordes därför en satsning för att öka kunskapen om erfarenheterna bland elever på introduktionsprogrammen i Sverige.

Läs hela inlägget »

Kan alkoholtest (alkolås) av yrkeselever strida mot lagen på samma sätt som Skolinspektionen anser att villkorade drogtester gör det? Det ville Staffan Hübinette, rådgivare på Narkotikafri Skola, få utrett och anmälde en skola. Men då en tillsyn inte inleddes får nu i stället Justitieombudsmannen pröva inspektionens handläggning.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: