Läsvärt

- Narkotikafri Skola Kommenterar

Varje år genomför CAN:s nationella skolundersökning. I denna årliga undersökning ingår vanligtvis inte gymnasiets introduktionsprogram. År 2021 gjordes därför en satsning för att öka kunskapen om erfarenheterna bland elever på introduktionsprogrammen i Sverige.

Läs hela inlägget »

Kan alkoholtest (alkolås) av yrkeselever strida mot lagen på samma sätt som Skolinspektionen anser att villkorade drogtester gör det? Det ville Staffan Hübinette, rådgivare på Narkotikafri Skola, få utrett och anmälde en skola. Men då en tillsyn inte inleddes får nu i stället Justitieombudsmannen pröva inspektionens handläggning.

Läs hela inlägget »

Klippans gymnasieskolor i Skåne har under många år arbetat med ett systematiskt förebyggande arbete. Resultatet i Region Skånes folkhälsoenkät 2021 som nu redovisats är ett kvitto på att arbetet gett resultat. Klippans gymnasieskolor är bäst i klassen.

Även om det förebyggande arbetet består av flera delar har Klippan blivit mest känd för att man tidigt införde frivilliga slumpvisa drogtester. Redan 2013 togs de första stegen för att vara i gång fullt ut 2015. Modellen som blivit en standard och spridits i landet har utvecklats i nära samarbete med Narkotikafri Skola. En strid ström av skolor och kommuner har besökt Klippan genom åren. Idag har närmare ett sextiotal skolor infört slumpvisa drogtester.

Läs hela inlägget »

Senaste

ARKIV: