cannabis

Ur hampväxten Cannabis Sativa kan drogerna hasch, marijuana och andra beredningar som hascholja utvinnas. Förr en kulturväxt för tillverkning av rep, segelduk, papper och lindra smärta etc., idag den mest använda illegala drogen i världen.
För europeiska marknaden odlas cannabis främst i Marocko, men alltmer även i växthus och hemodlingar i EU. I Afghanistan har odling av cannabis också snabbt ökat.

I Sverige är insmuggling av drogen stor. Efter ökat användande bland tonåringar inleddes 2012 en stor insats mot cannabis i storstäderna (Trestad2) och övriga landet för att möta drogpositivare attityder.
Hasch (braja, brass, röka, kitt, marockan, libanes, afghan etc.) är kåda som pressats till kakor, ofta i nyanser från ljusbrunt till svart, säljs ofta i rökbitar på något gram. Marijuana (gräs, pot, weed, ganja) är torkade växtdelar. Både hasch och marijuana kan rökas i pipa eller rullas till cigaretter (s.k. jointar), en sötaktig doft uppstår. Hascholja är en brun sörja som kan droppas på tobak och rökas.

Halten av rusämnet THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) var förr lägre i cannabis, men har genom växtförädling och nya odlingsmetoder ökat. Särskilt marijuana förekommer i högre rushalter än tidigare, vilket kan leda till oväntade, farliga effekter. Skunk och sinsemella är två sådana sorter. Cannabis är sinnesförvrängande och kan ge känslor av lugn, upprymdhet och fördjupad samvaro med omgivningen. Tankar flödar osammanhängande och ger känsla av rikt idéflöde. Men planer uppgjorda i cannabisrusets fantasivärld förverkligas sällan. Det aktiva ruset, först mer utåtriktat beteende, pratsam och fnissig, följt av mer inåtvänd tankeflykt, för att efter några timmar klinga av. Baksmälla eller risk att dö i överdos slipper cannabismissbrukare. Men eftersom THC-ämnet är fettlösligt och lagras under lång tid i hjärnans fettceller uppträder också ett kroniskt rus som påverkar cannabisrökarens vardag och verklighetsuppfattning. Särskilt om drogen återkommande tillförs.

De flesta som någon gång prövar cannabis fastnar inte, men för de som fortsätter kan drogen bli det centrala i livet och beroende uppstå. "Flummighet" övergår i trögare tankeförmåga. Drogen försämrar minne, logisk och språklig förmåga, det vill säga att det blir svårare att lära sig nya saker i skolan och hänga med på jobbet. Fysiska skador som försämrar immunförsvar, rubbar hormonbalans (störd menstruation, färre spermier), risk för fosterskador och andningsbesvär förekommer. Tjärhalten är högre än i tobak med ökad risk för bronkit, men koppling cannabisrökning och lungcancer är svårare hitta (amerikansk studie från 2013 fann inget markant samband).

Panikkänslor, ångest och förföljelsemani kan drabba nybörjare. Drogen stör psykisk mognad, känsloliv och ungas frigörelseprocess. En glad och öppen person van vid utmaningar kan bli folkskygg, passiv och likgiltig. Stor uppmärksamhet har en långtidsstudie från Nya Zeeland fått som visar att personer som tidigt började röka drogen riskerade att få sämre hjärnfunktioner och lägre IQ (läs mer här), försämringarna bestod även hos de som slutat med drogen.

Sexlust kan dämpas och psykisk ohälsa komma smygande. Psykoser och oväntade våldsreaktioner förekommer. Flera cannabisrökare söker hjälp för depressioner, självmordstankar och andra psykiska problem. Studier visar att cannabis kan utlösa schizofreni.
Russtarkare cannabis riskerar framkalla mer psykiska besvär, men är också en inkörsport till andra droger. Nya rön visar att cannabisrökare löper större risk att senare gå över till andra preparat, experiment visar att råttor som fått cannabis lättare blir opiatberoende.

Forskning och omstridda försök med cannabis som medicin (bl. a vid ledinflammation, nervsmärta och smärtstillande för cancerpatienter, THC-lösning mot starr) bedrivs. I USA tillåter var tredje delstat numer även att marijuana röks i medicinskt syfte, trots att myndigheten FDA inte godkänt det. I Sverige har några patienter fått licens använda syntetisk cannabis. En munsprej (Sativex) baserad på cannabis för MS-patienter mot muskelkramper har godkänts av Läkemedelsverket och kan nu förskrivas på recept i Sverige.
I takt med att cannabisrökning brett ut sig och forskare klarlägger fler hälsoproblem så omvärderas den "ofarliga/lätta drogen" som flera lobbygrupper vill legalisera. Men i november 2012 röstade en majoritet i amerikanska delstaterna Colorado och Washington State för att helt tillåta fritidsbruk, mindre innehav och reglerad försäljning av cannabis till personer över 21 år. I Colorado öppnades marijuanabutiker 1 januar 2014, Washington följer efter senare. USA:s regering har sagt att man inte ingriper i delstaterna, även om legaliseringen strider mot federal lag och ingångning FN-konventioner.
I Uruguay har parlamentet godkänt ett presidentförslag om statliga cannabisbutiker på prov från april 2014 för att försöka slå undan benen på organiserad kriminalitet. Det blir första land i världen att legalisera drogen. Frösöket följs av såväl kritiker som tillskyndare av liberalare regler.
Kanada legaliserade cannabis i oktober 2018.

Kännetecken: rödögdhet, utvidgade pupiller, flammig ansiktshy, hög puls, torr mun och sug efter sötsaker. Vanligt är seghet, likgiltighet, försämrat närminne, nojighet och förvrängd logik.
Poliskännetecken på illegal cannabisodling: särpräglade dofter, konstant ljus, täckta fönster, kondens, många ventilationsöppningar, ökad elförbrukning och okända personer som rör sig kring fastigheten.

Lagen: cannabis narkotikaklassades 1930, gäller alla ovanjorddelar av cannabis (utom fröna). Efter en EU-dom tillåts numer odling av industrihampa i Sverige (max 0,2 procent THC-halt) för bränsle, fibrer, skönhetsmedel och andra nyttoprodukter.

Den narkotikatyp som flest personer använder är cannabis och där har användningen ökat under 2000-talet. I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2018 uppgav 3 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna (Folkhälsomyndigheten).

Amfetamin
Ecstasy
GHB/GBL
Heroin
Khat
Kokain
LSD
Opiodier