fentanyler

Fentanyl och fentanylanaloger tillverkas ofta i Kina och säljs via nätet som pulver eller nässpray. Nyheten spreds 2015 att fentanyl såldes som heroin på nätet.

Fentanyldödsfallen utgör en extremt stor utmaning för världens länder. Inte minst genom att det finns så många olika varianter av fentanyler och att de är så otroligt potenta. Karfentanil, en variant av den alltmer välkända drogen fentanyl, är uppemot 10 000 gånger starkare än morfin och väldigt lätt att överdosera.

Ruset som fentanyl ger är en sorts ”stillsam eufori”. Fentanyl dödar genom andningsstillestånd.
Under 2017 bidrog någon fentylanalog till 101 dödsfall, 102 st dog av heroin samma år. Men antalet dödsfall på grund av fentanyl har minskat kraftigt efter detta till 11 st 2018. Förklaringen tros vara domen i det så kallade Fentanylmålet mot två bröder som dömdes för vållande till annans död. Åtta personer hade dött och bröderna, från Stockholmsområdet, ska ha sålt de två fentanylanalogerna akrylfentanyl och tetrahydrofuranfentanyl som nässpray till dem. Akrylfentanyl är 50–100 gånger starkare än morfin. 

Amfetamin
Cannabis
Ecstasy
GHB/GBL
Heroin
Khat
Kokain
LSD
Opioider