ghb/gbl

GHB (gammahydroxybutyrat) är en substans som finns naturligt i kroppen och på konstgjord väg på 1960-talet framställdes för sömn- och narkosmedel. Ersattes dock snart av andra läkemedel. GBL och 1,4-butandiol (BD) är industrikemikalier som i kroppen kan omvandlas till GHB. 

Preparaten är livsfarliga och kan överdoseras. Fram till december 2008 har 49 personer avlidit av dem. GHB såldes ett tag i hälsokostbutiker i USA för både bantning, muskelbygge och rogivande men förbjöds då det började användas som rusmedel. I Sverige hade det i kroppsbyggarkretsar fått rykte om att kunna stimulera muskeltillväxten. Även ungdomar, bland annat längs Norrlandskusten och på Västkusten, började under 1990-talet använda det för att berusa sig.

Det vita pulvret kan blandas i vätska och intas ”kork-vis”. Men det är svårdoserat och kan verka uppiggande ena gången för att nästa gång slå depressivt. Risken är stor för oönskade bieffekter som illamående, yrsel, kramper och medvetslöshet med andningssvårigheter. Många svenska ungdomar har efter missbruk av GHB förts till sjukhus med akuta förgiftningssymptom och några har avlidit.

GHB säljs inte lagligt i Sverige sedan år 2000, men var länge tillåtet att inneha. Efter nya missbruksepidemier och polis tvingats lämna tillbaka stora beslag försökte myndigheterna stoppa hanteringen genom att använda dopinglagen. Men det misslyckades och regeringen beslutade alltså att år 2000 narkotikaklassa GHB. Missbruket uppges därefter ha avtagit, men fortfarande görs beslag.

Ett nytt juridiskt problem blev kemiska saneringsvätskan GBL och lösningsmedlet (BD), som båda i kroppen omvandlas till GHB, med liknande ruseffekter och skador. För att inte hindra legal hantering beslutade regeringen, efter viss kritik om saktfärdighet och EU-godkännande, att klassa GBL och BD som hälsofarliga varor. Det innebär att det krävs särskilt tillstånd och och krav på förvaringskontroll för att få hantera dem, och då endast för industriella ändmål. Överträdelse kan ge böter eller fängelse upp till ett år.
Missbruket har dock fortsatt varför regeringens narkotikautredare i december 2008 föreslog att GBL och BD också bör narkotikaklassas. 

Lagen: GHB narkotikaklassades från 1 februari 2000. Handelsvarorna GBL och butandiol klassades som hälsofarliga varor från 1 september 2005. Förslag om narkotikaklassning, men har ännu inte beslutats.

Amfetamin
Cannabis
Ecstasy
Heroin
Khat
Kokain
LSD
Opioider