khat

Khat (kat, qat, chat) är en relativt ny centralstimulerande drog på den svenska missbruksmarknaden (tullen beslagtog 2011 hela 18,3 ton khat) som främst används i en avgränsad grupp invandrare från Östafrika.
Där har de färska skotten och bladen av växten Catha edulis i flera hundra år tuggats (vilket är vanligast), rökts eller beretts som te (abessinskt te) för sin uppiggande verkan. I takt med inbördeskrig och oro i Somalia har missbruket ökat, drogen blivit handelsvara och följt med flyktingströmmar ut i världen. I Jemen har khattuggande ökat kraftigt senare år (2013).

Växtdrogen påstås stimulera samtal och samvaro, förstärka minnet och underlätta muskelarbete. Koncentrationen av de rusgivande substanserna i kat, katinon och katin, är låga. Dygnsintaget blir därför stort, cirka 200-400 gram blad. Enligt nya beräkningar är en timdos, en så kallad maduuf, omkring 25 gram.

Khat påminner mycket om amfetaminets effekter och skador. Ny forskning visar att långvarigt tuggande ökar riskerna för stroke, och hjärt- och kärlproblem för användarna. De sociala skadorna är omfattande då missbruket passiviserar, förstärker utanförskap och åsamkar övriga familjen lidande och ekonomiska problem.

Kännetecken: kindbulor vid tuggande av drogen, avmagring, tand- och leverskador, impotens, sömnsvårigheter och psykoser förekommer.

Lagen: khat narkotikaklassades i slutet av 1989 i Sverige men gränsen till grovt narkotikabrott är hög, 200 kilo khat, vilket försvårat smugglingsbekämpning. Drogen är förbjuden även i övriga Norden, men i EU har Holland och Storbritannien varit frizoner i smugglingen. Storbritannien förbjöd dock khat 2015. Regeringen i Holland signalerade i början av 2012 att man avser att narkotikaklassa och stoppa khat. FN har ännu inte drogklassat drogen. Numera tar svenska tullen nästan inte någon färsk khat alls. I stället har beslagen av torkad khat ökat mycket. Men den är förmodligen mycket svagare. Nu kommer också khat i pulverform som framställts på kemisk väg. Men tullens beslag av khat i pulverform är mycket små (Accent).

Amfetamin
Cannabis
Ecstasy
GHB/GBL
Heroin
Kokain
LSD
Opioider