kokain

Kokain (koks, snö, VIP-puder) som utvinns ur kokabuskens blad, Erythroxylon, är ett vitt kristalliskt pulver som kan snusas, ätas, injiceras eller appliceras direkt på slemhinnorna. Effekten påminner om amfetamin, men är intensivare, mer kortvarig och leder därför ofta till högre missbrukstakt och snabbare beroende.

Kokablad har länge tuggats för sin centralstimulerande effekt i odlingsområdena i Sydamerika. Kokapasta kan rökas, liksom "fri bas" och crack (gråvita, gula klumpar), som ger snabb och ännu mer kortvarig effekt, ett slags "fattigmanskokain".
Både amfetamin och kokain ger en falsk självkänsla av osårbarhet och stark berusning, särskilt i början av missbruket. De används ibland som sexuellt stimulerande medel, en förmåga som dock avtar med tiden.
Missbrukare förlorar ofta sitt sömn-, mat- och törstbehov och kan vara i gång flera dygn, varefter kroppen blir slutkörd. Brist på sömn, näring och hygien försämrar motståndet mot sjukdomar. Kokain kan jämföras med att köra bil med gasen i botten. Hjärta och hjärna utsätts för extrema påfrestningar. Det har hänt att kokainmissbrukare avlidit till följd av brustna blodkärl.

Tillnyktring efter ett kokainrus blir för många en kraschlandning, en slags depression som lockar till nya tillfälliga kickar. Abstinens med både kroppsliga (utmattning, muskelsmärta, svettningar) och psykiska besvär är vanligt.
Kokainister blir ofta lättretliga, får vanföreställningar och kan bli sjukligt misstänksamma och paranoida (hör röster, får ”polisnoja”, känner insekter krypa under huden etc.). Våldsamma aggressioner och våldsutbrott förekommer. Tillstånd som kan vara svåra att behandla. Gravida som använder kokain kan drabbas av blödningar och sammandragningar som skadar fostret, risk för missfall. Barnet föds ofta för tidigt.

Kokain är förhållandevis dyrt på narkotikamarknaden och sågs tidigare som lyxdrog. Men smugglingen till Europa ökar, priserna faller. Tullverket hittar stora mängder narkotika, allt från klassisk cannabis, kokain och heroin till syntetiska nätdroger som fentanyl, tramadol och LSD. I synnerhet kokain och heroin har idag en lysande marknad tack vare goda skördar i andra delar av världen. Dessa droger skickas dessutom outspädda till Sverige. Det innebär att mängden narkotika på gatan i många fall är tre gånger så stor som själva beslagen. De som skor sig på narkotikahandeln är den organiserade brottsligheten. Under 2018 beslagtog tullen nästan 500 kilo kokain (Tullverket).

Kännetecken: se amfetamin. Vidgade pupiller. Avmagring, kraftlöshet, illamående. Kokainsniffning kan leda till snörvlande, näsblod och hål i nässkiljevägg.

Lagen: kokain narkotikaklassades 1930.

Amfetamin
Cannabis
Ecstasy
GHB/GBL
Heroin
Khat
LSD
Opioider