lsd

LSD (acid, A, syra), är den kanske mest omtalade bland hallucinogena droger. Den är syntetiskt framtagen ur lysergsyra som förekommer naturligt i några svampar. LSD (lysergsyredietylamid) är mycket koncentrerad och påverkar det mänskliga psyket med doser på miljondels gram.

Sinnesintryck förstärks, verklighetsuppfattning förändras och ruset kan vara svårt att skilja från en psykos.
Drogen förekommer idag mest som små piller (mikrodots), som sväljs, och indränkt och doserat på färgglada ”frimärkskartor”, som läggs på tungan. Motiven på märken är bl a solar, svarta ringar, och figurer som Läderlappen, Buddha och Smiley-gubben.

På 1960-talet spreds LSD genom flower power och hippiekulturen. Drogen sågs som energikälla som kunde väcka liv i förslöade själar i det moderna teknologiska samhället. Men drogen var svårdoserad och fick dåligt rykte när det blev känt att personer som prövat drogen fått hallucinationer och trott sig kunna stoppa tåg och flyga från höghus. Dödsolyckor och de med tiden monotona effekterna avskräckte många. LSD slutade att användas inom psykoterapin, avtog bland missbrukare och narkotikaklassades.

LSD har dock haft en renässans i västvärlden. På flera ravefester hittades så kallade LSD-tripper. Drogen minskade sedan åter, men fick en kraftig ökning 2013, och tullens beslag första halvåret ökade igen till 3391 doser, från 261 samma period året före. Drogen saluförs även på flera nätsajter.

Riskerna är särskilt stora om man är ovan vid ruseffekten eller inte är i psykisk balans. Det har hänt att missbrukare av LSD gått in i permanenta psykoser. Om drogen är toleransutvecklande eller ger abstinensbesvär är ännu oklart. Däremot skapar LSD ett starkt psykiskt beroende om att åter få göra en ”transcendental flygtur”.

Kännetecken: förstorade pupiller, ökad hjärtklappning, illamående, yrsel och frossa. Kraftiga humörsvängningar och förvirrat beteende förekommer, risk för fysiska skador vid olyckor under påverkan.

Lagen: LSD narkotikaklassades 1966.

Amfetamin
Cannabis
Ecstasy
GHB/GBL
Heroin
Khat
Kokain
Opioider