narkotikafri skola besökte klippans gymnasieskolor

För fem år sedan införde Klippans gymnasieskolor en ny drogpolicy. De bestämde sig för att införa drogtester för elever på de yrkesinriktade utbildningarna. 

I januari 2018 besökte vi, Staffan och Anna från Narkotikafri Skola, Klippans gymnasieskola för att på plats bilda oss en uppfattning om hur drogpolicyn fem år senare fungerar i praktiken. Besöket sammanföll med drogtestning av en klass på vård- och omsorgsprogrammet som veckan därpå skulle ut på praktik inom vården. Klippans gymnasieskola är idag en av många skolor som infört drogtester, men en av de som kommit längst med system och struktur i sitt arbete. 

Lyssna här (använd gärna hörlurar för bäst ljud):

Intro:

Drogtestning klassvis

Efter ett kort möte med hela elevhälsoteamet är det dags att drogtesta en klass. Testningen sker klassvis och oförberett efter ett uppgjort schema. Den undervisande läraren får samma dag information om att testningen ska äga rum. Vi följde med när elevhälsoteamet med skolsköterska och kuratorer knackade på dörren till en klass på vård- och omsorgsprogrammet som veckan därpå skulle ut på sin praktik på olika arbetsplatser inom vården.
Teamet informerar om sekretess och tystnadsplikt, att information delas inom elevhälsoteamet men endast mellan dem. Förutom om det är en 'speciell situation' då även rektorn blandas in, då informeras även den berörda eleven om detta.
Vi sitter sedan med i ett samtal mellan skolsköterskan och en elev.

En skola mot alkohol och droger

Ett samtal förs med några i elevhälsoteamet kring varför skolorna tar drogtester, hur ofta det görs, vad som kan dyka upp i samband med detta och vad elever och föräldrar tycker.

Säkerheten är viktig på skolan

För att få en bättre uppsikt över flödet av elever och besökande har den stora entrén byggts om så att både reception och cafeteria finns nära ingången. Någon av dessa är alltid bemannad. Tolv övervakningskameror ska installeras och andra ingångar än huvudentrén stängs efter 8.30. Nu diskuteras att införa passerbrickor.
Före polisens omorganisation förekom även sökning med narkotikahund i förebyggande syfte. Efter att ha legat på is en period är förhoppningen att insatsen ska återupptas.
Även lokalvårdarna håller sina ögon och öron öppna och rapporterar till ledningen om de ser eller hittar något misstänkt.

Vi satt även ned med rektorn på Tegelbruksskolan (Bygg- och anläggning, El- och energi samt Fordons- och transportprogrammet) för att höra vad hon tycker om drogtester och säkerhet.
"Kan vi göra en insats och rädda ett liv nu, även om det inte står i någon lagtext så uttalat, så...ja. Det är en grundinställning som iallafall jag har och säkert de flesta av mina kollegor. Vi kan inte bara titta på vad lagen säger, det handlar om människor"

Läs ett reportage om vårt besök i Klippan i nr1 2018 av Narkotikafrågan här