ÄR CANNABIS FARLIGARE ÄN ALKOHOL?

Diskussionen huruvida alkohol är farligare än cannabis dyker ständigt upp i den drogpolitiska debatten.

Bland cannabisförespråkarna är det självklart att alkohol är en mer skadlig drog. Som bevis nämner de gärna de många alkoholrelaterade dödsfallen, trafikolyckorna och våld i samband med berusning. Det ärliga motargumentet är att man inte kan jämföra två så olika droger. Att alkoholens nackdelar märks mer i samhället och i statistiken beror på att den är väldigt mycket vanligare. Medan knappt 4 % av världens vuxna befolkning har rökt cannabis under det senaste året har 38,3 % druckit alkohol enligt Världshälsoorganisationen, WHO.[1] I Sverige har 2 % rökt cannabis och runt 70 % har druckit alkohol.[2]

När det gäller unga människor kan man emellertid ge ett säkrare svar på frågan vad som är farligast av alkohol och cannabis. En jämförelse i vårdstatistiken för personer under 20 eller 25 år i olika delar av världen visar en klar övervikt för cannabis trots att den inte i något land, eller i någon ålder konsumeras lika mycket som alkohol. Tyvärr finns det ingen pålitlig behandlingsstatistik i Sverige där man kan jämföra alkohol och cannabis bland unga. Här får man gå till andra länder.
Av alla som sökte beroendevård i Holland under 2014 upp till 25 års ålder hade 49 % cannabis som sitt huvudmissbruk, jämfört med 19 % för alkohol.[3] Förklaringen kan knappast vara att cannabis är förbjudet eftersom cannabis de facto är legalt i Holland.
I USA är skillnaderna mellan cannabis och alkohol också stora. Bland 12- till 17-åringar som registrerats inom beroendevården utgjorde cannabisklienterna 75,8 % medan alkohol svarade för
13,5 %.[4]
Det ser ungefär likadant ut i England; 71 % för cannabis, 20 % för alkohol i åldersgruppen upp till 19 år.[5]
Sydafrika kan också nämnas i den rika flora av statistik som en siffernörd kan hitta på det här området. Cannabis som primär drog var 2-6 gånger vanligare än alkohol för klienter under 20 år i 9 undersökta provinser.[6]
Antal personer som söker vård för sina alkohol- eller narkotikaproblem är ingen säker indikator på skadeverkningar av respektive drog, Bara en bråkdel av dem som behöver beroendevård söker hjälp. Det är ändå bestickande att antalet unga personer som får behandling för sitt cannabismissbruk är väldigt många fler än alkoholmissbrukarna.
En annan aspekt av jämförelsen mellan de två drogerna är att cannabisrökare har större konsumtion av både alkohol och tobak. Även annan narkotikakonsumtion är betydligt vanligare hos dem som röker cannabis än hos dem som inte gör det. Cannabis ersätter alltså inte alkohol, vilket ibland brukar framföras i debatten. I själva verket ingår hög alkoholkonsumtion – och cigaretter – i livsstilen hos många cannabisrökare.
Flera äldre internationella studier bekräftar att den som röker cannabis använder mer alkohol och narkotika än genomsnittsbefolkningen. [7] [8] [9]

Klienter som inleder behandling i öppenvård för cannabismissbruk är ofta noga kartlagda vad gäller bruk av andra droger. I en lite äldre rapport från EMCDDA (på svenska ECNN, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) från 2009 har behandlingsstatistik från 14 EU-länder analyserats.
Av cannabisklienterna använde hela 85 % andra droger regelbundet. Vanligast var alkohol 65 % , därnäst kokain 13 %.[10]
Ytterligare en europeisk studie visar att cannabisrökare har betydligt högre konsumtion av andra beroendeframkallande substanser. 15–34 åringar som röker cannabis i olika EU-änder berusar sig med alkohol 2-3 gånger så ofta som normalbefolkningen. Cannabisrökarna använder kokain cirka 5 gånger så ofta.[11]
I en fransk studie från 2012 av Aurélie Mayet hade man intervjuat 30 000 franska ungdomar om deras drogvanor. Där bekräftas återigen det starka sambandet mellan cannabis och annan narkotika. Man kunde också visa att cannabisrökare även konsumerar tobak i högre utsträckning och dricker sig oftare berusade på alkohol.[12]

Svenska cannabisrökare följer det internationella mönstret. De gymnasieelever som aldrig använt cannabis drack i genomsnitt 3 liter ren alkohol per år. Bland dem som prövat cannabis upp till 20 gånger var årskonsumtionen 8 liter. För gruppen med ännu högre erfarenhet av cannabis steg alkoholkonsumtionen till 13 liter. Detta enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- narkotikaupplysning, CAN. Författarna skriver att det inte finns stöd för det vanliga påståendet att ungdomar väljer att berusa sig med cannabis istället för alkohol.[13]
Enligt samma analys av svenska gymnasieungdomars drogvanor har 44,5 % av cannabisrökarna använt annan narkotika jämfört med 3,4 % för hela gruppen elever.[14]

Text: Pelle Olsson


[1] Global status report on alcohol and health. (2014). WHO. Sid 33.
[2] Global status report on alcohol and health. (2014). WHO. Sid 239.
[3] Kerncijfers verslavingszorg 2014. Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). www.sivz.nl
[4] NSDUH ((2012). Treatment Episode Data Sets. 2002 -2012 National Admission to Substance Abuse Treatment Services. Sid 75-76. http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2013SummNatFindDetTables/NationalFindings/NSDUHresults2013.htm#7.3
[5] Statistics for young people´s specialist substance misuse services in England 2013-14 from NDTMS (Drug Treatment Monitoring System). (2015). Public Health England.  
[6] Alcohol and drug abuse trends: July-December 2010 (phase 29). (2011). South Africa Community Epidemiology Network on Drug Use. http://www.sahealthinfo.org/admodule/sacendu/UpdateJune2011.pdf
[7] Kandel, DB. et al (1986). The consequences in young adulthood of adolescent drug involvement. Arch Gen Psychiatry, 43: 746-754.
[8] Clayton, RR. & Ritter, C. (1985). The epidemiology of alcohol and drug abuse among adolescents. Alcohol and Drug Abuse in Adolescence, 27: 69-97.
[9] Cohen, P. & Sas, A. (1998). Cannabis use in Amsterdam. CEDRO. http://www.cedro-uva.org/lib/cohen.canasd.pdf
[10] EMCDDA. Årsrapport 2009. Situationen på narkotikaområdet i Europa. Europeiska Unionens publikationsbyrå i Luxemburg. Sid 46.
[11] EMCDDA. Polydrug use. Patterns and responses. (2009). Europeiska Unionens publikationsbyrå i Luxemburg. Sid 14.
[12] Mayet, A. et al (2012). Cannabis use stages as predictors of subsequent initiation with other illicit drugs among French adolescents: Use of a multi-state model. Addictive Behaviors, 37(2): 160–166.
[13] Guttormsson, U. et al (2014). Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? CAN.
[14] Ibid.

Läs mer

Registrera din adress

Har du fått denna information ifrån någon du känner och vill ha den direkt till din egen mailkorg framöver?
Anslut dig till vår lista här.


Kurser hösten 2017

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet. Läs mer och anmäl dig här

Ställ en fråga:

Oss kan du alltid kontakta med
dina frågor om drogförebyggande arbete i skolan!