Narkotikafri Skola – en självklarhet

Skolan vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal och för en trygg och säker arbetsmiljö.
  • Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och framtida yrkesliv.
  • Elevers drogvanor och skolans arbetsmiljö förändras inte genom enstaka och tillfälliga insatser. För att påverka situationen krävs en kombination av flera effektiva insatser som skolan arbetar med över tid. Skolans drogpolicy, handlingsplan och säkerställande av rutiner är verktyget i detta arbete.
Vill du veta mer om vad skolan kan, får och bör göra i sitt drogförbyggande arbete?
Projektet Narkotikafri Skola har länge arbetat med att utveckla skolans insatser för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö.
Måndag 2 oktober drar vi igång en informationskompanj:
Narkotikafri Skola – 4 anledningar till en narkotikafri skola.
4 måndagar under oktober, med start den 2/10, kommer vi skicka ut information.
Missa inte detta:
anmäl dig till vårt utskick redan idag
så får du alltihop rakt ner i din inkorg.

Registrera dig härKurser hösten 2017

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet. Läs mer och anmäl dig här

Ställ en fråga:

Oss kan du alltid kontakta med
dina frågor om drogförebyggande arbete i skolan!