Bättre studieresultat utan cannabis

Tjena, jag har rökt ett tag nu och jag känner att jag blir seg och slö i huvudet, det brukar sitta i några dagar efter jag rökt...
Är det farligt eller ngt?
Känner igen mig lite grann. När jag började röka cannabis gick jag i ettan på gymnasiet. Jag hade mina uppehåll och rökte på med jämna mellanrum. Men det vart mer och mer. Jag vart sämre i skolan och det märktes på betygen.
Att cannabis gör att man kan bli ”seg i huvudet” är känt sedan länge. Nyare forskning kan också förklara varför. Cannabisbruk är vanligast bland unga människor då riskerna är som störst. Människans hjärna är inte fullt utvecklad förrän i 23–25-årsåldern och är extra känslig under utvecklingsstadiet.

Att cannabisrökning påverkar hjärnan har betydelse för elevers motivation, skolprestationer och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. De akuta effekterna på de kognitiva funktionerna är märkbara redan efter en enstaka berusning och kan kvarstå i upp till 4–5 timmar. Vid upprepat intag kvarstår denna funktionspåverkan.

Forskning visar att cannabisanvändning påverkar skolprestationer negativt. Det ökar risken för att skolka, få sämre studieresultat och att hoppa av. Ett mindre bra eller ett ofullständigt betyg innebär sämre möjligheter till fortsatta studier eller arbete. Kostnaden att senare ta igen det som missats och gått förlorat under tonåren och skoltiden kan bli hög, både för individen och för samhället, särskilt i ett kunskapssamhälle där utbildning är av stor betydelse.

Skolans förebyggande och tidiga insatser är därför av stor betydelse.

Läs mer

Registrera din adress

Har du fått denna information ifrån någon du känner och vill ha den direkt till din egen mailkorg framöver?
Anslut dig till vår lista här.


En drog som påverkar de kognitiva funktionerna påverkar också lärandet.
– Kurator
Skolan ska absolut ingripa eftersom droger, det är mest cannabis, påverkar individen och studieresultaten negativt.
– Skolsköterska

Kurser hösten 2017

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet. Läs mer och anmäl dig här

Ställ en fråga:

Oss kan du alltid kontakta med
dina frågor om drogförebyggande arbete i skolan!