BEGRÄNSA SPRIDNINGEN AV DROGER

Cannabisrökning har liksom alkohol en social funktion.
Man ingår i en gemenskap och ett sammanhang och man gör det tillsammans med andra. Spridning av narkotika sker från användare till användare, bland kamrater. Den som redan har prövat och vet hur man gör introducerar och lär nybörjaren.

Spridningen sker främst under den inledande fasen medan den experimenterande fortfarande är ”nyfrälst” och upplevelsen av drogen ännu är huvudsakligen positiv och viljan att dela upplevelsen med kamrater är stor.
Att introducera andra är också ett sätt att ge sitt eget bruk och normbrott legitimitet och att skaffa underlag för att finansiera sitt eget bruk. Med elever som använder cannabis riskerar skolan att bli en arena för spridning av narkotika och en del av den lilla lokala narkotikamarknaden där erfarenheter och information delas, kontakter knyts och handel kan äga rum.

Polisens utredningar av lokala narkotikahärvor visar att när en elev upptäcks använda narkotika är det med stor sannolikhet fler som gör det. Det är därför viktigt att i ett preventivt arbete i skolmiljö få förståelse för den lokala marknad och det lokala sammanhang som finns i samband med elever som använder narkotika. Samt genomföra insatser för att begränsa och förstöra den lilla marknad som annars kan etableras i och omkring skolan.

Den lilla marknaden

I många polisutredningar ger förhör och beslagtagna mobiltelefoner polisen viktig information om hur kontakter, nätverk och spridningsvägar ser ut. Följande bild får illustrera en typisk lokal marknad och nätverk eller sammanhang där de större cirklarna representerar personer som har ett mer utvecklat missbruk, upptäckts och dömts för narkotikabrott och de mindre cirklarna ungdomar som rör sig i dessa kretsar, börjat experimentera med narkotika och utgör den bredare kundkretsen. Ofta handlar detta om ungdomar i 15–20-årsåldern som börjat sitt missbruk under skoltiden.
 

När skolan har misstankar om eller upptäcker att en elev använder narkotika innebär det oftast att fler gör det.
Skolan uppmärksammar oftast en enskild elev där det finns oro för och misstankar om att droger kan förekomma. Den eleven ingår dock som regel i ett sammanhang med kamrater i och utanför skolan och som utgör skolans egen ”cannabisförening”.
Beroende på skolans storlek, läge, elevsammansättning, fysiska utformning och interna rutiner kan också obehöriga personer finnas i skolmiljön och där bedriva narkotikarelaterad verksamhet. Bilden nedan illustrerar hur den ”lilla lokala marknaden” kan se ut och där ett antal av skolans elever utgör en del av denna marknad som till viss del också finns i skolan.

Läs mer

Registrera din adress

Har du fått denna information ifrån någon du känner och vill ha den direkt till din egen mailkorg framöver?
Anslut dig till vår lista här.


Kurser hösten 2017

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet. Läs mer och anmäl dig här

Ställ en fråga:

Oss kan du alltid kontakta med
dina frågor om drogförebyggande arbete i skolan!