Skapa en trygg och säker arbetsplats
för elever och lärare

Användning av narkotika utgör en arbetsmiljörisk och påverkar tryggheten och klimatet i skolan på flera sätt.

Cannabisbruk påverkar en persons funktionsförmåga när det gäller reaktionsförmåga, vakenhetsgrad, koncentrationsförmåga och motorisk koordination. Frågan om huruvida elevers narkotikabruk innebär en risk för skador och olyckor är därför av stort intresse. Det gäller inte minst praktiska utbildningar där fordon, maskiner, verktyg, utrustning och riskfyllda arbetsmoment förekommer. Liksom i samband med arbetsplatsförlagt lärande.
Elevers narkotikabruk kan även påverka arbetsmiljön under teoretiska moment skolan. Klassrumssituationen och lärandet påverkas negativt om elever använder droger.

Skolan är elevens arbetsplats. Både elever och lärare har rätt till en trygg och säker arbetsplats. Detta är grundläggande för ett gott skolklimat och en förutsättning för en god lärandemiljö. Enligt Arbetsmiljölagen är skolan skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Samt vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Arbetsmiljöperspektivet är därför en viktig utgångspunkt för skolans policyarbete och förebyggande insatser.

Läs mer

Registrera din adress

Har du fått denna information ifrån någon du känner och vill ha den direkt till din egen mailkorg framöver?
Anslut dig till vår lista här.


Kurser hösten 2017

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet. Läs mer och anmäl dig här

Ställ en fråga:

Oss kan du alltid kontakta med
dina frågor om drogförebyggande arbete i skolan!