Skolan som ser, upptäcker och agerar
är ett skydd för elever

Cannabis är den vanligaste förekommande illegala drogen bland unga. Forskningen visar att cannabisanvändning medför flera risker.
  • ökar risken för olyckor
  • kan orsaka beroende av både cannabis och andra droger
  • leder till försämrad kognition
  • ökar risken för mental ohälsa i vuxen ålder
Genomsnittsåldern för cannabisdebut inom EU är 16 år medan genomsnittsåldern för de som frivilligt söker hjälp för sina cannabisproblem är 25 år. Det tar alltså i genomsnitt nio år innan en ung person som använder cannabis själv upptäcker att detta är ett problem. Åtta mycket viktiga år för personens utveckling och framtidsmöjligheter.

Skolan är en viktig arena för att förebygga och tidigt upptäcka användning av droger. Men skolan står inför en pedagogisk utmaning när eleven inte själv uppfattar sin användning av droger som ett problem. Ett mer avancerat missbruk över tid leder ofta till olika påtagliga konsekvenser som kan bidra till att öka motivationen att söka vård och hjälp. Det kan vara ett polisingripande, en häktning, en kamrats död, ett allvarligt hot, växande skulder, skadade relationer.

För att kunna intervenera och avbryta cannabisbruket i ett tidigt skede där individen inte är motiverad krävs tre förutsättningar. Det behövs en regel (policy), upptäcktsrisk (kontroll) och tydliga ramar för stöd och hjälp till eleven (handlingsplan och fungerande rutiner). Med dessa förutsättningar som grund kan en intervention och insatser till stöd för eleven göras.

Läs mer

Registrera din adress

Har du fått denna information ifrån någon du känner och vill ha den direkt till din egen mailkorg framöver?
Anslut dig till vår lista här.


Kurser hösten 2017

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet. Läs mer och anmäl dig här

Ställ en fråga:

Oss kan du alltid kontakta med
dina frågor om drogförebyggande arbete i skolan!