Täta glappen – samverkan mellan skola,
socialtjänst och polis

vad kan skolan göra

När skolan ska agera mot narkotika finns det flera andra myndigheter att samverka med. Socialtjänsten ska stödja och behandla på frivillig basis (förutom vid LVU, Lagen om vård för unga), polisen ska upptäcka och ingripa med tvång medan rättsväsendet svarar för konsekvenserna genom att döma ut olika typer av straff. Skolan är skyldig att göra allt detta; både upptäcka, kontrollera (exempelvis närvaro), hjälpa, ingripa samt svara för sanktioner om eleven bryter mot skollagen.

I skolans handlingsplan beskrivs hur man ska agera vid misstankar om att en elev använder narkotika eller är akut påverkad. En anmälan till socialtjänsten innebär insatser både där och i skolan. Ju bättre parterna samverkar desto större chans att det går bra för eleven i fortsättningen. Tyvärr är det ofta här som skolan upplever problem och att handlingsplanen har ett glapp som gör skolan hamnar i ”osäkert läge”. Därför är det viktigt att glappen tätas så att elevens problem, till exempel med narkotika, inte kan kunna fortsätta. Skolan måste veta vad socialtjänsten har gjort och vice versa.

Handlingsplanen gäller skolans egen policy, handlingsplan och rutiner, men också samverkan med socialtjänsten och polisen. Skolan behöver ta kontrollen över den processen så att inte eleven hamnar mellan stolarna. Detta gäller särskilt gentemot socialtjänsten. Om den är hårt belastad, har stor personalomsättning och svårigheter att besätta tjänster blir skolans roll extra betydelsefull. Skolan kan inte överta socialtjänstens uppgifter men kan förbättra sina egna tidiga insatser och vara den mest aktiva kraften i samarbetet.
För att förtydliga de olika rollerna mellan skola, socialtjänst och polis är det bra att göra en skriftlig överenskommelse där man beskriver hur samarbetet ska gå till. Polisen har i den nya polisorganisationen provat ett nytt arbetssätt lokalt. Genom att skriva så kallades medborgarlöften ska de komma närmare kommuninvånarna och deras önskemål. Här finns ett tydligt önskemål att polisen prioriterar insatser mot narkotika, särskilt bland unga. Även avtal mellan socialtjänsten och skolan kan leda till bättre rutiner. Ett sådant initiativ kan med fördel tas av skolan.

Källa: Staffan Hübinette, Vägar till en narkotikafri skola.
Wolters Kluwer 2016.

Läs mer

Registrera din adress

Har du fått denna information ifrån någon du känner och vill ha den direkt till din egen mailkorg framöver?
Anslut dig till vår lista här.


Kurser hösten 2017

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet. Läs mer och anmäl dig här

Ställ en fråga:

Oss kan du alltid kontakta med
dina frågor om drogförebyggande arbete i skolan!