vad kan skolan göra?

Skolans policy och agerande är av stor betydelse, inte bara på individnivå för den enskilde eleven som uppmärksammas och får hjälp och stöd. Den påverkar även förutsättningarna för den lokala marknaden. För att påverka och begränsa spridningen är det därför nödvändigt att agera och ingripa tidigt för att störa och förhindra att en liten lokal marknad uppstår i och omkring skolan.

Utan polisens ingripande och socialtjänstens och skolans agerande mot och till stöd för dessa ungdomar kan spridningen fortsätta ostört. Risken för att fler drags in i missbruk och med tiden utvecklar allvarligare problem ökar. När en sådan marknad etableras påverkas skolklimatet och hela skolan negativt. Denna narkotikahantering är i regel förenad med annan kriminalitet i den aktiva gruppen, som exempelvis utpressning mot andra elever, hot, våld, vapeninnehav och är ingredienser i ett socialt sammanhang som även de experimenterande ungdomarna i sammanhangets utkanter blir en del av. Dessa experimenterande ungdomar utgör marknadens bas och kundkrets och vars efterfrågan är själva förutsättningen för marknadsstrukturens övre delar.

Uppgiften är därför inte bara att upptäcka enskilda elever och ge dem det stöd de behöver utan också att skydda eleverna och skolans miljö från narkotika och att störa och förstöra den potentiella marknad som annars kan uppstå.

Möjliga insatser

•         Skolvärdar
•         ID-kontroll
•         Förbättring av entréer
•         Övervakningskameror
•         Narkotikahund
•         Drogtestning
•         Samverkan med och besök av polis

Läs mer

Registrera din adress

Har du fått denna information ifrån någon du känner och vill ha den direkt till din egen mailkorg framöver?
Anslut dig till vår lista här.


Kurser hösten 2017

Under hösten åker Narkotikafri Skola ut på en turné och föreläser om skolans arbete med policy, handlingsplaner och rutiner i fyra städer runt om i landet. Läs mer och anmäl dig här

Ställ en fråga:

Oss kan du alltid kontakta med
dina frågor om drogförebyggande arbete i skolan!