Om oss

Narkotikafri Skola har drivits av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle sedan 2008. Vårt syfte är att sprida kunskap, erfarenheter och metoder för att utveckla gymnasieskolans narkotikaförebyggande arbete. Under årens lopp har vi samlat på oss stor erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet som de juridiska och vi bevakar den relevanta forskningen kontinuerligt.

Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke för elevers droganvändning är av stor betydelse. Tillsammans med skolan tar vi fram handlingsplaner och rutiner som ger eleven bättre livschanser, bidrar till ett bra klimat i skolan, ger skolan ett gott rykte och minskar kostnaderna för samhället.