Rådgivning

Är du osäker på vad skolan kan, får och bör göra i sitt drogförebyggande arbete?
Vi erbjuder seminarier, föreläsningar, praktiska verktyg och material för skolans narkotikaförebyggande arbete samt stöd, rådgivning och konsultation till rektorer, elevhälsa och kommuner.
 
Just nu erbjuder vi både möten på plats och digitala möten. Kontakta oss för mer information.

1. Inledande möte med skolledning/elevhälsa

  • Lägesbeskrivning
  • Policy (regler och förebyggande insatser - vad står, står det "rätt" saker och hur vet ni att det blir gjort?)
  • Handlingsplan ("osäkra lägen" - interna rutiner vid oro, rutiner gentemot socialtjänsten vid orosanmälan)
  • Drogtester (rutiner vid misstanke och slumpvisa drogtester om det är aktuellt - rättsläge, evidensläge, lämplighet och modell)
  • Systematiskt arbete (ledningsansvar, dokumentation och uppföljning)


Exempel 1: Rådgivning under en längre tid
​​Exempel 2: Mejlrådgivning

2. Revidering av policy och handlingsplan
Resultatet av ett första möte kan bli ett arbete med att revidera policy, handlingsplan och rutiner. Narkotikafri Skola kan fungera som bollplank i en sådan process med formulering till en ny policy är på plats.

3. Policy i praktiken
Föreläsning/samtal om praktiskt arbete i skolan med policy, handlingsplan och drogtestning med exempel från Klippans gymnasieskola och andra exempel.

4. Föreläsning för personal

  • Hur pratar man egentligen med sina ungdomar om droger?
  • Cannabistrenden - från Colorado till klassrummet.
  • Cannabis - vad säger forskningen om effekter, risker och skadeverkningar? 
  • Fakta, argument och analys kring förbud, avkriminalisering och legalisering. Utmaningar för lärare. Till oss är du alltid välkommen med dina frågor kring drogförebyggande arbete i skolan.