Vägar till en narkotikafri skola

Skolan har en given och viktig roll att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Skolans främsta verktyg för detta är ett systematiskt arbete med policy, handlingsplan och rutiner. Men vad får, kan och bör skolan göra?

Boken Vägar till en narkotikafri skola, som nyligen utkommit i en ny utgåva, är en vägledning för skolan i det förebyggande arbetet.

För att göra boken mer lättillgänglig introducerar vi de olika delarna i boken i sex korta videor.

Film 1. Systematiskt förebyggande arbete. Vad är det och varför behövs det? 

Film 2. Data som grund för systematiskt arbete. Om att få en bild av narkotikasituationen på skolan.

Film 3. Policy och förebyggande insatser. Hur kan skolan förebygga och vad hjälper?

Film 4. Handlingsplaner och rutiner.

Film 5. Drogtester och åtgärder vid misstanke.

Film 6. Slumpivsa drogtester.