Utbildningsmaterial för skolor

Som en del i det narkotikaförebyggande arbetet producerar och publicerar vi böcker och faktahäften. Här har vi samlat de utbildningsmaterial som är producerade för använding inom skolan.

Till oss är du alltid välkommen med dina frågor kring drogförebyggande arbete i skolan.

Cannabis – inte så farligt, eller?
Cannabis, hasch och marijuana, är den vanligaste illegala drogen bland unga idag och framställs ofta som relativt ofarlig, som medicin eller till och med som hälsosam. Detta samtidigt som forskningen om risker och skadeverkningar blir allt tydligare och att det råder stor samstämmighet inom forksningen.
 
Biancafilm har gjort två filmer om cannabis där Narkotikafri Skola har tagit fram studiematerial som leder till kritisk analys, samtal och diskussion.

Cannabis – vart är vi på väg? 
Cannabis – vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige? 

Film och studiematerial får användas fritt av skolorna. Kontakta oss för mer information.
 

8 myter om cannabis
Ett faktahäfte och ett studiematerial som behandlar de viktigaste argumenten som förekommer i debatten för legalisering samt de argumenten som finns mot legalisering.

Cannabis är den narkotika som diskuteras mest både i Sverige och internationellt. Tyvärr råder det fortfarande okunnighet om dess skadeverkningar, trots en allt säkrare vetenskaplig dokumentation. Debatten om cannabis innehåller ofta missuppfattningar och ibland rena felaktigheter.

 

Cannabis som medicin - en snabbkurs
Cannabis är inget läkemedel, men används ändå i medicinska syften runt om i världen. Författaren Pelle Olsson reder ut hur detta hänger ihop i ett faktahäfte.
Vill man läsa mer kan man läsa hans bok Cannabis som medicin som kom ut 2017 och har fått ett nytt uppdaterat efterord 2020.

Hur pratar man med ungdomar om droger?
Erik Leijonmarck författare till Droghandboken – en guide för föräldrar och andra nyfikna ger konkreta råd till föräldrar och andra vuxna om hur de förhindrar eller skjuter upp drogdebut och vad man kan göra om ens barn själv börjar använda droger. Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, har tagit fram tre filmer där Erik går igenom sin bok.

Film 1 Du seplar roll
Film 2 Om det händer
Film 3 Vanliga argument

Mer information för den som är intresserad av att gå en digital studiecirkel kring Droghandboken finns här