Köp ett skolpaket

Med ett skolpaket kan du som företag hjälpa skolorna i ditt område att komma igång med det drogförebyggande arbetet och ta ett första steg på vägen till att bli en narkotikafri skola. Ditt företag kan genom ett stöd till Narkotikafri Skola sponsra en eller flera skolor i ert närområde med ett startpaket i narkotikaprevention. Om det är önskvärt skickas paketet ut till skolan tillsammans med en hälsning från ert företag!

Låter det intressant? Kontakta oss på RNS-kansli så berättar vi mer:

tel: 08-643 04 67
e-post: info@rns.se

Startpaketet innehåller:

Vägar till en narkotikafri skola – Handbok i systematiskt policyarbete.

Faktahäftet 8 myter om cannabis.

Rådgivning.