Under­sökning

Den här enkätundersökningen riktar sig till gymnasieskolan. Enkäten gäller tre specifika frågor i skolans förebyggande arbete där vi idag saknar kunskap; användning av narkotikahund, slumpvis drogtestning och drogtestning vid misstanke. Dina svar kommer vara helt anonymiserade i alla offentliga dokument och rapporter.

Hjälp oss att få bättre kunskap genom att besvara enkäten.