Cannabis på schemaT

Lärare kan undervisa om cannabis! De handlar om att ge eleverna källkritisk information om vad cannabis är, och vad som händer om man använder det. Inga moraliska pekpinnar. Insatsen omfattar även till stor del övningar och diskussioner som berör eleverna självkänsla.

Erika Holmquist Hortlund, gymnasielärare i svenska och engelska. Har sedan sex år tillbaka arbetat med ”cannabis på schemat” i Strömbackaskolan i Piteå.


 

Den 9:a juni 2020 kunde man ställa sina frågor till Erika. Här följer ett urval av frågor och svar i chatten.

 

Fråga: Funkar "Cannabis på schemat" lika bra på högstadiet som på gymnasiet?
Erika: Ja. Det funkar jättebra även på Högstadiet. Jag jobbar nu med lite nytt material till gymnasiet så det inte blir "kaka på kaka" för Piteåungdomarna. 
 

Fråga: Undersökningar visar att ungdomars uppfattning om riskerna med cannabis förändras. Är det något som du märker av bland dina elever och hur hanterar skolan det?
Erika: Jag har märkt att väldigt många elever har dålig koll på hur kroppen, framförallt hjärnan påverkas. Många "aha-moments". De har inte heller koll på hur länge THC stannar kvar i kroppen. Så sammanfattningsvis är min uppfattning att vi lyckas fånga upp de som besitter fel och lite kunskap kring cannabis.
Fråga: Så du menar att eleverna är intresserade och tar emot fakta och information.
Erika: Ja, helt klart! Det är otroligt tacksamt att få undervisa kring cannabis. Vetenskaplig och aktuell fakta triggar eleverna! På ett mycket positivt sätt.
 

Fråga: Tycker att det låter bra att det finns möjlighet till diskussioner med ungdomar byggt på källkritisk information. Men hur är din uppfattning av elevernas upplevelse av dessa insatser?
Erika: Jag upplever att det blir en ögon-öppnare, och inte enbart mot narkotikaliberalasidor utan även kring andra ämnen som de behöver vara källkritiska i. De gillar att efterforska och se om det verkar trovärdigt och källkritiskt. Därför fungerar också "Cannabis på schemat" utmärkt att integrera i vanlig undervisning i alla olika ämnen så som svenska, engelska, naturkunskap, samhälls etc.
 

Fråga: Hur är din uppfattning gällande ungdomars kunskap rent generellt gällande cannabis? Och funderar också på att det givetvis är bra att diskutera denna fråga med ungdomar men kan det inte finnas en fara i att "lägga fokus" på cannabis för de som kanske inte är så intresserade eller nyfikna?
Erika: Ungdomars kunskap kring cannabis och dess biverkningar är låg. De vet inte ex. hur länge THC stannar i kroppen och hur hjärnan påverkas. Jag upplever aldrig att vi på något sätt väcker en nyfikenhet som skulle innebära att de blir intresserade av att prova.
 

Fråga: Hur jobbar ni på skolan med föräldrarna?
Erika: Vi har en sk "droginformationskväll" varje uppstart. Främst riktad mot förstaårs studenternas familjer. Olika förelsäsare, bland annat jag och polisen. Brukar vara stor uppslutning kring dessa träffar.
 

Fråga: Tror du att chansen ökar att upptäcka att en elev/klasskompis håller på med cannabis efter din utbildning och hur ska man i så fall göra skolan beredd på att ta tag i problemet.
Erika: Det tror jag absolut. Framförallt ökar det chansen att eleverna vågar öppna upp och berätta det har jag varit med om. På min skola meddelar vi alltid kuratorer och skolsköterskor när vi kör insatsen med någon klass, så att de är förberedda och tillgängliga. Vi har en handlingsplan om hur vi lärare ska göra! Det känns väldigt bra och genomtänkt.
 

Fråga: Det låter mycket spännande med övningar och diskussioner som berör elevernas självkänsla. Skulle du kunna ge ett exempel på en sådan övning eller diskussion?
Erika: Vi har många olika påståenden där eleverna får gå runt i klassrummet och "ta ställning". Det finns också övningar som handlar om att reflektera kring sina egna familjesituationer och relationer. Vad är viktigt för mig för att jag ska må bra? Har jag möjlighet att göra det? Vi sätter upp olika kortsiktiga planer tillsammans som sedan utvärderas efter ett par veckor. Olika givna diskussioner  t ex: Jag är på fest och ser hur några röker hasch. Vad tänker jag? Vad känner jag? Vad gör jag? Var är konsekvenserna av detta?
 

Fråga: Om jag som lärare vill köra ”Cannabis på schemat” – finns det material? Handledning?
Erika: Ja, det finns färdiga lektionsplaneringar för allt mellan 8 – 15 lektioner. Kontakta Narkotikafri Skola för mer information.