Rådgivning

Är du också osäker på vad skolan kan, får och bör göra i sitt drogförebyggande arbete? Då kan vi hjälpa dig.

Det är inte alltid lätt att arbeta med narkotikaprevention i skolan. RNS har drivit projektet Narkotikafri Skola i mer än 15 år. Under den tiden har vi samlat på oss stor erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet såväl som de juridiska och vi bevakar relevant forskning.

Vid en rådgivning besöker vår rådgivare Staffan Hübinette skolan på plats. Tillsammans med representanter från skolan, vanligtvis elevhälsa och ledning sitter vi ner för att på detaljnivå titta på skolans policy och handlingsplan.
Det som vid en första anblick ser bra ut visar sig vid ett stresstest ofta innehålla brister och “glapp” som gör att de goda intentionerna inte alltid kan genomföras. Skolan riskerar att hamna i “osäkert läge” när man agerar i samband med att elever misstänks använda droger men inte kan försäkra sig om att eleven inte fortsätter använda droger. 

Vad gör vi när social-tjänsten inte vill eller 
tar för lång tid innan de träffar eleven?

Finns det något lagstöd eller några riktlinjer för hur man ska hantera en elev 
som testat positivt?

Har skolan rätt att erbjuda elever att 
lämna drogtest på skolan?

Hur genomför jag ett orossamtal på bästa sätt?

Boka rådgivning

  • t.ex: Önskat datum, skolans frågeställningar och problemområden