Seminarier 2021

Vägar till en Narkotikafri Skola

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar? Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt? 

Varje år bjuder vi in till seminarier, den här gången ordnar vi webbinarier. Välkomna att delta!

 

Webbinarium - Skolans drogpolicy och förebyggande arbete
Om systematiskt förebyggande arbete med policy som verktyg. Vad får, kan och bör skolan göra för att skapa en trygg och narkotikafri skolmilljö?

Tid: 17 mars kl 15.00 – 16.30
Målgrupp: Skolledning och elevhälsa
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Staffan Hübinette
Anmälan görs till pernilla.borg@rns.se

Webbinarium – Argument om cannabis
Vuxna som arbetar med ungdomar vittnar om att det kan vara svårt att förhålla sig till ungdomars snack om droger. Vad är sant och vad är inte sant? Vad behöver jag som vuxen veta om droger och ungdomars argument om dem? Alla jobbiga frågor du inte kan bemöta och mer därtill ges svar på i denna föreläsning. 

Tid: 18 mars kl 15.00 - 16.30
Målgrupp: Lärare och annan skolpersonal
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Erik Leijonmarck
Anmälan görs till pernilla.borg@rns.se 

Webbinarium - cannabis på schemat
Kan lärare undervisa om cannabis? Ja! Med tydliga och sakliga fakta. Det handlar om att ge eleverna källkritisk information om vad cannabis är, och vad som händer om man använder det. Inga moraliska pekpinnar, bara en tydlig och saklig fakta.

Tid: 25 mars kl 15.00 – 16.30
Målgrupp: Lärare och annan skolpersonal
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Erika Holmquist Hortlund
Anmälan görs till pernilla.borg@rns.se

Våra webbinarier är kostnadsfria men antalet platser är begränsat.

Föreläsare:
Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention. Staffan var med och startade projektet Narkotikafri Skola och är författare till bokserien Vägar till en narkotikafri skola – handbok i systematiskt policyarbete (2019). Utsågs av CAN till Årets förebyggare 2017.

Erik Leijonmarck har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör cannabis och andra droger. Författare till boken  Droghandbok: guide för föräldrar och andra nyfikna (2019) som handlar om hur vuxna kan möta, samtal och stödja barn och ungdomar.

Erika Holmquist Hortlund är gymnasielärare och har tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten utvecklat materialet Cannabis på schemat.

Sagt om seminarierna av tidigare besökare:

"Denna information/utbildning borde ges till alla rektorer och övrig personal" 

"Bra, intressanta ämnen och givande diskussioner"


"Många bra inputs att ta med sig till skolan
för att utforma ett bra policyarbete + preventivt arb."

"Oerhört intressant. Vill börja nu!"

​​​​​​​"Relevant och viktigt"