Seminarier 2020

Vägar till en Narkotikafri Skola

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar? Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt? 

Varje år bjuder vi in till seminarier, den här gången ordnar vi webbinarier. Välkomna att delta!

 

Webbinarium 8 december – Nyheter och erfarenheter
Erfarenhetsutbyte för de skolor som vi redan samarbetar med.

Tid: 8 december 14.00 – 16.00
Målgrup: Rektor och elevhälsopersonal
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Staffan Hübinette
Anmälan görs till pernilla.borg@rns.se

Webbinarium 10 december – Argument om cannabis
Myter, fakta och argument om cannabis. Hur pratar man med ungdomar om droger och vad vet vi om cannabis?

Tid: 10 december 14.40 - 16.00
Målgrupp: Lärare och annan skolpersonal
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Erik Leijonmarck
Anmälan görs till pernilla.borg@rns.se 

Webbinarium 15 december - Skolans drogpolicy och förebyggande arbete
En introduktionskurs som riktar sig till gymnasieskolans yrkesutbildningar.

Tid: 15 december kl 13.00 – 15.00
Målgrupp: Skolledning och elevhälsa
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Staffan Hübinette
Anmälan görs till pernilla.borg@rns.se
 
Föreläsare:
Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention. Staffan var med och startade projektet Narkotikafri Skola och är författare till bokserien Vägar till en narkotikafri skola – handbok i systematiskt policyarbete (2019). Utsågs av CAN till Årets förebyggare 2017.

Erik Leijonmarck har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör cannabis och andra droger. Författare till boken  Droghandbok: guide för föräldrar och andra nyfikna (2019) som handlar om hur vuxna kan möta, samtal och stödja barn och ungdomar.

Sagt om seminarierna av tidigare besökare:

"Denna information/utbildning borde ges till alla rektorer och övrig personal" 

"Bra, intressanta ämnen och givande diskussioner"


"Många bra inputs att ta med sig till skolan
för att utforma ett bra policyarbete + preventivt arb."

"Oerhört intressant. Vill börja nu!"

​​​​​​​"Relevant och viktigt"