Seminarier 2019

Vägar till en Narkotikafri Skola

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar? Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt? 

Under en heldag rätar vi ut frågetecken och tar del av praktiska exempel från olika skolor. Gästföreläsare medverkar och delar med sig av erfarenheter och goda exempel.

Seminariet vänder sig främst till gymnasieskolans rektorer och elevhälsa men alla inom elevhälsa, skolledning, kommun och socialtjänst som jobbar med dessa frågor är såklart välkomna!

Vilket tillfälle ni än väljer kan vi lova en intressant och lärorik dag för dig och dina kollegor!

Eskilstuna 16 oktober: Stadshuset, Fristadstorget, Fullmäktigesalen

Falköping 7 november: Lärcenter, Nils Ericsonsgatan 5

Deltagaravgift: 995:-/person. Inkl. lunch och fika.

Anmälan är bindande men får överlåtas. 
Anmäl görs via biljettkiosken.se/narkotikafriskola

Anmäl dig här

Välkomna!

Sagt om seminarierna av tidigare besökare:

"Denna information/utbildning borde ges till alla rektorer och övrig personal" 

"Bra, intressanta ämnen och givande diskussioner"


"Många bra inputs att ta med sig till skolan
för att utforma ett bra policyarbete + preventivt arb."

"Oerhört intressant. Vill börja nu!"

​​​​​​​"Relevant och viktigt"

 PROGRAM - preliminärt

09.30 - 10.30: Vägar till en narkotikafri skola

- Staffan Hübinette
Skolan är den viktigaste arenan i det förebyggande arbetet. Verktyget är policy, handlingsplaner och rutiner. Frågorna är många. Vilka förebyggande insatser är effektiva, hur kan skolan agera vid oro, hur täta glappet till socialtjänsten? Vad får, kan och bör skolan göra? Hur gå från händelseorienterat till systematiskt policyarbete. Hur gå från osäkert till säkert läge?

10.30 - 10.45: Fika

10.45 - 12.00: Vägar till en narkotikafri skola, forts.
- Staffan Hübinette

LUNCH

13.00 - 13.30: Läget i kommunen
- Kommunens drogförebyggare 
Drogvanor och förebyggande arbete i Falköpings resp. Eskilstuna kommun.

13.30 - 14.00: Klippans gymnasieskola - Så här gjorde vi
- Bert-Inge Karlsson, kurator och Helena Wiberg skolsköterska

14.00 - 14.15: Fika

14.15 - 15.30: Klippans gymnasieskola - Så här gjorde vi, forts.
- Bert-Inge Karlsson, kurator och Helena Wiberg skolsköterska