Seminarier 2021

Vägar till en Narkotikafri Skola

Varje år bjuder vi in till olika webbinarier och seminarium. Just nu erbjuder vi digitala föreläsningar.
 

Skolans drogpolicy och förebyggande arbete
Om systematiskt förebyggande arbete med policy som verktyg. Vad får, kan och bör skolan göra för att skapa en trygg och narkotikafri skolmiljö?

Tid: 15 november kl 15.00 – 16.30
Målgrupp: Skolledning och elevhälsa
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Staffan Hübinette

Att införa slumpvisa drogtester
Ett 50-tal gymnasieskolor har idag infört slumpvisa drogtester som en del av sin drogpolicy. Vad innebär slumpvisa drogtester och vad säger lagen? Vad vet vi om effekterna? Och hur kan man utforma en fungerande modell?

Tid: 18 november kl 15.00 – 16.30
Målgrupp: Skolledning och elevhälsa
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Staffan Hübinette

8 myter om cannabis
Vi kommer att gå igenom de vanligaste missuppfattningarna i debatten om cannabis. Det handlar bland annat om senaste nytt om cannabisforskningen, medicinsk användning och konsekvenserna av legaliseringen i USA.

Tid: 23 november kl 15.00 – 16.30
Målgrupp: Lärare och annan skolpersonal
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Pelle Olsson

Unga och Cannabis - vad bör man veta?
Information om droger i synnerhet cannabis. Om marknadsföring, skadeverkan och hur ungdomar lockas och kommuniceras till att använda. Vilka varningstecken finns och vad kan man vara observant på som vuxen i skolans värld.

Tid: 25 november kl 15.00 - 16.30
Målgrupp: Lärare och annan skolpersonal
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Erik Leijonmarck

Narkotikadebatten - argument och motargument
En översikt av narkotikadebatten i stort med fokus på svar på tal på vanliga felaktiga föreställningar som ungdomar/elever kan ha. Hur bemöter man argument och var hittar ungdomar sin information om cannabis?

Tid: 01 december kl 15.00 - 16.30
Målgrupp: Lärare och annan skolpersonal
Mötesrum: Microsoft Teams Meeting
Föreläsare: Erik Leijonmarck

Våra webbinarier är kostnadsfria men antalet platser är begränsat.
Anmälan görs till pernilla.borg@rns.se


Föreläsare:
Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention. Staffan var med och startade projektet Narkotikafri Skola och är författare till bokserien Vägar till en narkotikafri skola – handbok i systematiskt policyarbete (2021). Utsågs av CAN till Årets förebyggare 2017.

Pelle Olsson är vetenskapsjournalist och författare. Pelle har bland annat författat faktahäftet 8 myter om cannabis.

Erik Leijonmarck har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör cannabis och andra droger. Författare till boken Droghandbok: guide för föräldrar och andra nyfikna (2019) som handlar om hur vuxna kan möta, samtal och stödja barn och ungdomar.