Seminarier 2019

Vägar till en Narkotikafri Skola

I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar? Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt? 

Under en heldag rätar vi ut frågetecken och tar del av praktiska exempel från olika skolor. Gästföreläsare medverkar och delar med sig av erfarenheter och goda exempel.

Seminariet vänder sig främst till gymnasieskolans rektorer och elevhälsa men alla inom elevhälsa, skolledning, kommun och socialtjänst som jobbar med dessa frågor är såklart välkomna!

Vilket tillfälle ni än väljer kan vi lova en intressant och lärorik dag för dig och dina kollegor!

Deltagaravgift: 995:-/person (som ideell organisation är vi momsbefriade). I priset ingår lunch och fika.

Anmälan är bindande men får överlåtas. Uteblir du utan att meddela oss, senast två veckor före respektive tillfälle, debiteras du.

Anmälan


Sagt om seminarierna av tidigare besökare:

"Denna information/utbildning borde ges till alla rektorer och övrig personal" 

"Bra, intressanta ämnen och givande diskussioner"


"Många bra inputs att ta med sig till skolan
för att utforma ett bra policyarbete + preventivt arb."

"Oerhört intressant. Vill börja nu!"

​​​​​​​"Relevant och viktigt"

 PROGRAM - preliminärt

09.30 - 10.30: Vägar till en narkotikafri skola

- Staffan Hübinette
I varje skolas drogpolicy står det att skolan ska vara en narkotikafri miljö. Det är en självklarhet där skolan också har ett starkt stöd i lagen. Men vad menas med en narkotikafri skola och varför är det viktigt att skolan agerar? Varför ska er skola bli narkotikafri?  Hur ser cannabistrenden ut och hur kan skolan möta den? Samt vilken effekt har cannabis på skolmiljön och risker för skador och olyckor i framförallt praktiska utbildningar. 

10.30 - 10.45: Fika

10.45 - 12.00: Vägar till en narkotikafri skola, forts.
- Staffan Hübinette
Hur kan skolan arbeta för att förebygga narkotikabruk och skapa en trygg arbetsmiljö? Verktyget är policy, handlingsplaner, åtgärder och rutiner. Vad får, kan och bör skolan göra för att öka upptäcktsrisken och agera vid upptäckt? Vi går igenom vilka förebyggande insatser som är effektiva, hur disciplinära åtgärder kan användas i samband med narkotika och hur skolan kan täta glappet i samverkan med socialtjänsten. Hur kan skolan använda drogtester och narkotikahundar? 

LUNCH

13.00 - 14.00: Drogtestning - Vad är det som gäller?
- Staffan Hübinette och gästföreläsare 
Erfarenheter av slumpvis drogtestning på yrkesprogram - vem gör vad och hur?

14.00 - 14.15: Fika

14.15 - 15.30: Drogförebyggande arbete
- Staffan Hübinette och gästföreläsare 
Trygghets- och säkerhetsåtgärder som drogprevention