2013

Cannabisfritt - Nollvision i skolan

Under 2013 uppmanade Narkotikafri skola alla Sveriges gymnasieskolor att aktivt arbeta för en narkotikafri skolmiljö och ta ställning för en narkotikafri skola genom kampanjen Cannabisfritt-Nollvision i skolan!

Kampanj: Den vanligaste narkotikasorten i Sverige är cannabis (även kallad hasch och marijuana). I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,  CAN´s undersökning om skolelevers drogvanor 2011 svarade 20% av pojkarna och 14% av flickorna i gymnasiet år 2 att de prövat narkotika. Undersökningen visar också att cannabis är den mest använda narkotikan, både bland elever i grundskolan år 9 och gymnasiet år 2.

Narkotikafri skola drev under 2013 kampanjen Cannabisfritt - Nollvison i skolan delvis för att uppmärksamma de attitydförädnringar som sker bland ungdomar. Tillsammans måste vi ta ställning för att skolan ska bli narkotikafri, dels för att både elever och personal ska kunna känna sig säkra och trygga i skolan som arbetsmiljö men också för att skydda eleverna från att hamna i missbruk.

Seminarium: Narkotikafri skola erbjöd alla gymnasieskolor i Sverige ett kostnadsfritt seminarium om cannabis och prevention. Det resulterade i att vi under hösten 2013 mötte ca 60 gymnasieskolor från hela Sverige och föreläste för samt samtalade med över 200 personer från skolledningen, elevhälsa, socialtjänst, resursteam m.fl. Från september till november arrangerade vi seminarier i Luleå, Härnösand, Västerås, Stockholm, Jönköping och Malmö

Skolor som deltog på seminarierna tilldelades material i form av faktahäftet 8 myter om cannabis och boken Narkotikafri skola 3.0 – policy, åtgärder och drogtestning i gymnasieskolan och de fick kunskap om hur skolan ska arbeta för att bli certifierad som drogfri skola enligt standarden RS 2360:2013.

loading...