2014

Tack vare ett bidrag från Svenska PostkodLotteriet kunde vi under 2014 erbjuda gymnasieskolor konsultation, stöd och hjälp i syfte att förbättra det drogförebyggande arbetet.
 

  • Utksick 8 myter om cannabis: I februari skickades 2 exemplar av faktahäftet 8 myter om cannabis till varje högstadieskola i Sverige.
  • Studie om förebyggande arbete: Under våren 2014 genomförde Narkotikafri Skola en undersökning angående Sveriges gymnasieskolors preventiva arbete. Detta för att skapa en bild av den aktuella situationen när det gäller skolans arbete mot droger. Undersökningen resulterade i rapporten Narkotikafriare gymnasieskola - policy, prevention, samverkan och drogtestning.
  • Utbildning av anti-knarkkonsulter: För att möta behovet av råd, stöd och utbildning för personal inom gymnasieskolan kring policyfrågor genomförde RNS, inom ramen för projektet Narkotikafri skola, en distansutbildning under fem veckor.
  • Almedalen: Den 29 juni till 6 juli var RNS på plats i Almedalen tillsammans med Qvalify. Under veckan spred vi budskapet och vikten av en narkotikafri skola och anordnade bland annat ett seminarium om varför skolan är den viktigaste arenan för drogprevention
  • Prisad föreläsare: I November vann Narkotikafri Skolas huvudföreläsare Staffan Hübinette priset ”Årets ECAD-insats i Sverige 2014”. Här är ett utdrag från nomineringen: "Staffan har på ett förtjänstfullt sätt utvecklat skolans arbete i narkotikafrågan och spelat en avgörande roll inom skolområdet på den nationella narkotikapolitiska scenen."

Workshops - Med fokus på policyfrågor i gymnasieskolan

Under höstlovet genomförde RNS och Narkotikafri Skola fyra Workshops med fokus på policyfrågor och arbetsmiljö i gymnasieskolan i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm. Syftet har varit att erbjuda skolledningar och elevhälsoteam en möjlighet att utveckla det drogförebyggande arbetet och komma ett steg närmare en narkotikafri skola. För att göra detta lades fokus på skolornas drogpolicy och handlingsplan.

Under en heldagsworkshop arbetade vi med praktiska exempel från de deltagande skolornas policy och handlingsplaner och en stor del av dagen gick åt till att skolorna själva delade med sig av sina egna erfarenheter och kunskap i området.

Betydelsen av policyarbete är underskattad. Utformningen av policys och handlingsplaner bestämmer skolans sätt att arbeta med förebyggande och ingripande insatser. Hur de utformas är därför av stor betydelse, säger Staffan Hübinette, Huvudföreläsare.

Sådana handlingsplaner finns idag i en majoritet av skolorna men inte sällan finns brister och svaga punkter som gör att skolan riskerar att hamna i ”osäkra lägen”.  Exempel på detta är samverkan mellan skola och socialtjänst där ett glapp ofta uppstår och skolan inte vet vad som händer efter en orosanmälan, exempelvis om eleven är drogfri eller ej. En osäkerhet kan också finnas kring hur skolan kan använda slumpvisa drogtester.  Workshopens syfte var att uppmärksamma skolornas osäkra lägen och diskutera vad man kan göra för att täta till dem.

Jag har fått många användbara tips om hur man utformar en fungerande handlingsplan och det som jag framförallt tar med mig härifrån är vikten av tydlighet och hur mycket man som skola faktiskt kan göra, säger Sara Sjunnesson, Drottning Blankas gymnasieskola i Lund.

Läs mer om våra workshops i RNS organisationstidning Narkotikafrågan