2020

Vägar till en narkotikafri skola

2020 är året då vi fått lära oss många nya saker. En sak är att hålla rådgivning och föreläsningar digitalt. Tack vare nya arbetssätt har vi märkt att vi faktiskt når fler, exempelvis föräldrar som tycker det är enklare att mötas över nätet men även mer skolpersonal än vanligt, vilket är mycket positivt.

Under året har vi uppdaterat cannabis-material där vi erbjuder filmer samt studiematerial till skolan som finns nedladdningsbart här. Vi har även under fyra tillfällen erbjudit chatt-möjlighet där man kan ställa sina frågor om ”vägar till en narkotikafri skola”,  ”cannabis på schemat”, ”droger och utanförskap” samt ”att prata med unga om berusning och droger”. Några av svaren har vi publicerat på narkotikafriskola.se.

Genom Narkopodden lyfter vi olika ämnen som rör vår frågan. Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg är en skola vi har samarbetat med länge. I Avsnitt 22 i Narkopodden kunde man lyssna på hur Hvitfeldtska gymnasiet, som är en av Sveriges största gymnasieskola, arbetar för en narkotikafri skola.

Vi lägger ner stor tid på individuella rådgivningssessioner. Rådgivning sker oftast på plats i skolan men i år har det blivit digitalt. Tillsammans med representanter från skolan, vanligtvis elevhälsa och skolledning ser vi över skolans policy, handlingsplan och rutiner. Detta är oftast en start på en process där skolan reviderar policydokument, ser över förebyggande insatser och rutiner. Arbetet tar oftast mer än ett år och där Narkotikafri Skola finns som stöd under hela processen.

Många gymnasieskolor arbetar idag med drogpolicy och handlingsplan med ambitionen att säkerställa skolan som en narkotikafri arbetsplats för eleverna. Vi ville få reda på hur svenska folket ser på slumpvisa drogtester i gymnasieskolan och gav därför Sifo i uppdrag att ta reda på det. Frågan de ställde lyder: ”Tycker du att det rätt eller fel att använda slumpvisa och frivilliga drogtester på gymnasieskolor för att förebygga missbruk?” 74% svarar att de stöder slumpvisa drogtester, 12% är mot och 14% vet ej. Läs mer i Göteborgs-Posten och på Drugnews.nu.

Under december erbjöd vi tre olika webbinarier för skolan som rör deras förebyggande arbete samt information med argument mot cannabis. I webbinariet som riktade sig skolor vi redan samarbetat med en längre tid och som handlade om att utbyta erfarenheter av arbete med drogpolicy deltog ett 80-tal skolledare och elevhälsopersonal från 34 skolor i 21 kommuner. I det andra som riktade sig till gymnasieskolor med yrkesutbildningar deltog mer än 200 deltagare från 98 skolor i 88 kommuner. Det visar både på ett behov och ett stort intresse.

Välkommen att kontakta oss för mer information. Till oss är du alltid välkommen med dina frågor.
 

Cannabis är inget läkemedel, men används ändå i medicinska syften runt om i världen. Författaren Pelle Olsson reder ut hur detta hänger ihop i ett faktahäfte.
Vill man läsa mer kan man läsa hans bok Cannabis som medicin som kom ut 2017 och har fått ett nytt uppdaterat efterord 2020.

8 myter om cannabis
Pelle Olsson 

Här presenteras de 8 vanligaste myterna som förekommer i legaliseringsdebatten. Reviderad upplaga 2018. Texten är uppdaterad efter de senaste forskningsrönen. 
Denna tredje uppdaterade version av 8 myter om cannabis är faktagranskad av Peter Allebeck, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.