Utbildningsmaterial

Som en del i det narkotikaförebyggande arbetet producerar och publicerar vi böcker och faktahäften. Här har vi samlat de utbildningsmaterial som är producerade för använding inom skolan. Om du är intresserad av andra titlar tipsar vi om att besöka RNS förlag Fri Förlag som i första hand ger ut böcker med anknytning till drogfrågor.
 

loading...

2020 | INFORMATIONSHÄFTE | PELLE OLSSON

CANNABIS SOM MEDICIN - EN SNABBKURS

Cannabis är inget läkemedel, men används ändå i medicinska syften runt om i världen. Författaren Pelle Olsson reder ut hur detta hänger ihop i ett faktahäfte. Vill man läsa mer kan man läsa hans bok Cannabis som medicin som kom ut 2017 och har fått ett nytt uppdaterat efterord 2020.

Ladda ner här: 

Cannabis som medicin - en snabbkurs

Cannabis som medicin - ny utgåva

2019 | BOK | Staffan Hübinette

Vägar till en narkotikafri skola

Handbok i systematiskt policyarbete

En "bibel" och handbok för skolan i det förebyggande arbetet. Så beskrivs den nya och utvidgade upplagan av boken Vägar till en narkotikafri skola : Handbok i systematiskt policyarbete enklast. Boken är skriven av Narkotikafri Skolas rådgivare, Staffan Hübinette, författare och lärare i social pedagogik.

År 2014 erhöll Staffan ECAD Sveriges pris för sina drogförebyggande insatser. 2017 utsågs han av CAN till Årets förebyggare och 2018 erhöll han Svenska Carnegie Institutets journalistpris.

Köp den: 
Norstedts juridik
Adlibris
Bokus

2018 | BOK | Pelle Olsson 

Big Marijuana - ny omarbetad upplaga

Big Marijuana handlar om cannabis i fyra världsdelar. Här intervjuar Pelle cannabisrökare, forskare, lobbyister behandlare, marijuanaföretagare, poliser och politiker för att få svar på två frågor:

  1. Hur har legaliseringen av Cannabis i flera USA-delstater egentligen gått till?
  2. Vad vet vi idag om hur drogen påverkar våra hjärnor och kroppar?
I den nya omarbetade upplagan finns bland annat ett nyskrivet kapitel om USA och Colorado, kapitlen om Portugal och Kanada har uppdaterats och att den tidigare dokumentationen om konsekvenserna av cannabisanvändning bekräftats och förstärkts.

Big Marijuana handlar om cannabis i fyra världsdelar. Här intervjuar Pelle cannabisrökare, forskare, lobbyister behandlare, marijuanaföretagare, poliser och politiker för att få svar på två frågor:

  1. Hur har legaliseringen av Cannabis i flera USA-delstater egentligen gått till?
  2. Vad vet vi idag om hur drogen påverkar våra hjärnor och kroppar?
I den nya omarbetade upplagan finns bland annat ett nyskrivet kapitel om USA och Colorado, kapitlen om Portugal och Kanada har uppdaterats och att den tidigare dokumentationen om konsekvenserna av cannabisanvändning bekräftats och förstärkts.

Köp den:
160:-
Från RNS kansli

2018 | INFORMATIONSHÄFTE | Pelle Olsson

8 myter om cannabis 3.0

8 myter om cannabis som behandlar de viktigaste argumenten som förekommer i debatten för legalisering samt de argumenten som finns mot legalisering. Cannabis – främst i form av hasch och marijuana – är den vanligaste illegala drogen. Cannabis är också den narkotika som diskuteras mest både i Sverige och internationellt. Tyvärr råder det fortfarande okunnighet om dess skadeverkningar, trots en allt säkrare vetenskaplig dokumentation. Debatten om cannabis innehåller ofta missuppfattningar och ibland rena felaktigheter.
2012 kom första upplagan av 8 myter om cannabis. Sedan dess har ny forskning presenterats och det har hänt en hel del inom narkotikapoltiken. 2014 producerades och trycktes en ny upplaga av häftet och nu kommer den tredje uppdaterade versionen som är faktagranskad av Peter Allebeck, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Sagt om häftet:
”Denna folder är till hjälp och har argument till varför ungdomar inte skall röka cannabis. Föräldrarna och även ungdomarna behöver argument då ungdomarna hör från sina missbrukande kompisar att det inte finns några risker med att röka cannabis och jag har hört ungdomar som trott att cannabis botar cancer”
Johan, polis

Köp den:  
50 :- / st
Från RNS kansli

Ladda ner häftet gratis här:

2017 | BOK | Pelle Olsson

cannabis som medicin

Historia - Politik - Forskning

Cannabis är inget läkemedel, men används ändå i medicinska syften runt om i världen. Författaren och sjuksköterskan Pelle Olsson reder ut hur detta hänger ihop. 
Han berättar om plantans historia, om var forskning och vetenskap står idag och om skillnaderna mellan själva växten och de ingående cannabinoiderna. Den aktuella situationen för medicinsk cannabis redovisas för 41 länder.


Köp den:
95:-
Från RNS kansli

2016 | BOK | Staffan Hübinette

Vägar till en narkotikafri skola

Från osäkert till säkert läge

  • Vilka förebyggande insatser är effektiva? 
  • Vilka regler gäller för drogtestning?
  • Hur kan disciplinära åtgärder användas i samband med narkotika? 
  • Hur kan ”glappet" i samverkan med socialtjänsten tätas? 
  • Vad kan skolan göra för att inte riskera att hamna i ”osäkert läge” sedan man intervenerat och gjort en anmälan till socialtjänsten
Dessa och många andra frågor som skolan ställs inför besvaras i Vägar till en narkotikafri skola - Från osäkert till säkert läge.

Köp den: 
Norstedts juridik
Adlibris
Bokus
CDON

2015 | RAPPORT | Staffan Hübinette

Narkotikafri Skola, 2014-2015

- Vanliga frågor - Exempel - Lärdomar

Rapporten inleds med en diskussion om betydelsen av policyarbete. Därefter följer en redovisning av aktiviteter och ett avsnitt om certifiering.
I en längre redovisning beskrivs de frågor skolan vanligen ställer, här i form av mejl till Narkotikafri skola och undertecknad från kuratorer, skolsköterskor, skolledare och drogsamordnare. Detta för att ge en konkret bild av de frågor skolan brottas med och söker lösningar på. Rapporten avslutas med tre fall och exempel på processer i policyarbetet och reflektioner kring detta. Exemplen är två gymnasieskolor och en mindre kommun.

Ladda ner rapporten gratis här:

2014 | RAPPORT | Staffan Hübinette

NARKOTIKAFRIARE GYMNASIESKOLA

- Policy, prevention, samverkan och drogtestning

Staffan Hübinette sammanställer resultatet från Narkotikafri Skolas studie av 561 gymnasieskolors preventiva insatser. Rapporten belyser ett antal viktiga områden och frågor som skolan står inför i sitt dagliga praktiska förebyggande arbete och ger underlag för en diskussion om hur skolan kan förbättra rutiner och utveckla sitt förebyggande arbete.

Ladda ner rapporten gratis här: 

2014 | INFORMATIONSHÄFTE | Linda Nilsson

DROGER I GRÅZONEN

Nya psykoaktiva substanser - lagstiftning, användning och risker.

Bara för att en viss substans inte är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara betyder det inte att den är ofarlig. Den kan ha lika skadlig effekter som en redan narkotikaklassad substans. De nya oreglerade preparaten är, på grund av sin lagliga status, lätta att köpa, framförallt via internet. Många har efterfrågat en skrift om ämnet med basal information. Detta är ett försök att gå den efterfrågan till mötes.

Ladda ner häftet gratis här:

2013 | INFORMATIONSHÄFTE | Lennart Karlsson

Upptäcka missbruk

Hur ser narkotika ut? Hur doftar det? Hur ser en påverkad person ut? Vad ska man tänka på som förälder? Nu finns faktahäftet Upptäcka missbruk att beställa. Faktahäftet vänder sig till dig som vill lära dig mer om narkotika och dess verkningar. Fokus ligger på ungdomar och vuxna som inte hamnat så djupt i sitt narkotikaberoende. Författaren till häftet är Lennart Karlsson, kriminalkomissarie och chef för citypolisens narkotika- och krogsektion i Stockholm.

Köp den:  
50 :- / st
Från RNS kansli

Ladda ner häftet gratis här:

2012 | RAPPORT | Staffan Hübinette

SÅ KAN SKOLAN GÅ VIDARE I ARBETET MED EN NARKOTIKAFRI SKOLA

En lägesrapport efter två år av juridiska tvister med Skolinspektionen om drogtester och JO:s beslut 26 april 2010.

Ladda ner den gratis här: