Rådgiving

Rådgivning till dig som arbetar i skolan

Är du osäker på vad skolan kan, får och bör göra i sitt förebyggande arbete? Då kan vi hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet av såväl de praktiska delarna av arbetet såväl som de juridiska och vi bevakar relevant forskning. Till oss är du alltid välkommen med dina frågor oavsett vilken roll du har på din skola.

Kontakta oss.

Vägar till en narkotikafri skola

Skolan har en given och viktig roll att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Skolans främsta verktyg för detta är ett systematiskt arbete med policy, handlingsplan och rutiner. Men vad får, kan och bör skolan göra?

Kontakta oss

Projektet Narkotikafri Skola hjälper och stöttar skolor i sitt drogförebyggande arbete med fokus på att förbättra skolans handlingsplan och drogpolicy. Allt fler skolor efterfrågar metoder för att tidigt upptäcka och ingripa om en elev misstänks eller har konstaterats använda narkotika. Vi stöttar och hjälper skolorna i det här arbetet.

Slumpvisa drogtester

Allt fler gymnasieskolor inför slumpvisa drogtester som en del i skolans drogförebyggande policy. Får skolan använda slumpvisa drogtester och har de någon effekt?

Hundsök

Hur ska hundsök genomföras? Vilka krav ska ställas på en privat aktör och vad säger lagen?