Utbildningsmaterial

Som en del i det narkotikaförebyggande arbetet producerar och publicerar vi böcker och faktahäften. Här har vi samlat de utbildningsmaterial som är producerade för användning inom skolan.

Till oss är du alltid välkommen med dina frågor kring drogförebyggande arbete i skolan.

2023 | Skrift

Frivilliga slumpvisa drogtester i skolan

Staffan Hübinette

Slumpvisa drogtester har som syfte att förebygga användning av narkotika genom att öka upptäcktsrisken, bidra till en trygg och säker arbetsmiljö, minska risken för skador och olyckor i samband med praktiska moment och att tidigt upptäcka användning av narkotika. Drogtester ska ses som en insats av flera i skolans förebyggande arbete.

Syftet med detta vägledningsdokument att kunna skingra den osäkerhet som kan finnas när det gäller slumpvisa drogtester samt besvara de frågor som återkommer och därigenom underlätta för skolan att fatta beslut och påbörja arbetet.

Ladda ner skriften här:

Vägledning för skolan: Frivilliga slumpvisa drogtester i skolan

2023 | Skrift

Narkotikasök med hund i skolmiljö och samverkan med polis och privat aktör

Maria Delin & Staffan Hübinette

Allt fler skolor använder narkotikasök med hund som en insats inom ramen för sin drogpolicy. I många fall sker det genom samarbete med polisen, men då polisens resurser är begränsade anlitar skolor i allt större utsträckning privata aktörer.

Vad ska skolan tänka på vid upphandling av privat aktör och vilka regler finns och vad säger lagen om narkotikahundar i skolmiljö? Vägledningen utgår från Polismyndighetens riktlinjer.

Ladda ner skriften här:

Vägledning för skolan: Narkotikasök med hund i skolmiljö och samverkan med polis och privat aktör

2022 | Faktahäfte

8 myter om Cannabis 4.0

Pelle Olsson

Okunskapen om drogen är på sina håll fortfarande stor när det gäller bland annat skadeverkningar, medicinsk användning och att en legalisering skulle minska problemen i samhället. Den allt rikare cannabisindustrin driver på sådana myter.

Första upplagan kom ut 2012 och det här är den fjärde uppdaterade upplagan av 8 myter om cannabis. Författaren och vetenskaps-journalisten Pelle Olsson går återigen igenom de åtta vanligaste missuppfattningarna om cannabis och svarar på dem.


Köp den:  
50 :- / st
Från RNS kansli

2021 | Bok

Vägar till en narkotikafri skola

Staffan Hübinette

Handbok i systematiskt policyarbete

– Vilka förebyggande insatser är effektiva? 
– Vilka regler gäller för drogtestning?
– Hur kan disciplinära åtgärder användas? 
– Hur kan glappet i samverkan med socialtjänsten tätas? 
– Vad kan skolan göra för att inte riskera att hamna i osäkert läge?

Dessa och många andra frågor som skolan ställs inför besvaras i den tredje upplagan.

Köp den: 
Norstedts juridik
Adlibris
Bokus

2020 | Informationshäfte

Cannabis som medicin – En snabbkurs

Pelle Olsson

Cannabis är inget läkemedel, men används ändå i medicinska syften runt om i världen. Författaren Pelle Olsson reder ut hur detta hänger ihop i ett faktahäfte. Vill man läsa mer kan man läsa hans bok Cannabis som medicin som kom ut 2017 och har fått ett nytt uppdaterat efterord 2020.

Ladda ner här: 

Cannabis som medicin – en snabbkurs

Cannabis som medicin – ny utgåva

2018 | Bok

Big marijuana – Ny omarbetat upplaga

Pelle Olsson

Big Marijuana är en reportage- och faktabok om den vanligaste illegala drogen. Det är Pelle Olssons tredje och mest genomarbetade bok om cannabis och den finns nu i reviderad upplaga!
I den nya omarbetade upplagan finns bland annat ett nyskrivet kapitel om USA och Colorado, kapitlen om Portugal och Kanada har uppdaterats och att den tidigare dokumentationen om konsekvenserna av cannabisanvändning bekräftats och förstärkts. 

Köp den:
160:-
Från RNS kansli

2017 | Bok

Cannabis som medicin

Pelle Olsson

Historia – Politik – Forskning

Cannabis är inget läkemedel, men används ändå i medicinska syften runt om i världen. Författaren och sjuksköterskan Pelle Olsson reder ut hur detta hänger ihop. 
Han berättar om plantans historia, om var forskning och vetenskap står idag och om skillnaderna mellan själva växten och de ingående cannabinoiderna. Den aktuella situationen för medicinsk cannabis redovisas för 41 länder.

Köp den:
95:-
Från RNS kansli

2013 | Informationshäfte

Upptäcka missbruk

Lennart Karlsson

ur ser narkotika ut? Hur doftar det? Hur ser en påverkad person ut? Vad ska man tänka på som förälder? Nu finns faktahäftet Upptäcka missbruk att beställa. Faktahäftet vänder sig till dig som vill lära dig mer om narkotika och dess verkningar. Fokus ligger på ungdomar och vuxna som inte hamnat så djupt i sitt narkotikaberoende. Författaren till häftet är Lennart Karlsson, kriminalkomissarie och chef för citypolisens narkotika- och krogsektion i Stockholm.

Ladda ner den gratis:

Upptäcka missbruk.pdf