Chatta med Narkotikafri SkolA

Under fyra tillfällen har ni möjlighet att ställa era frågor till våra experter.
Chatten är endast öppen under dessa dagar och tider. 

Vill ni komma i kontakt med oss eller få individuell rådgivning på just din skola kan ni kontakta oss här.

Att prata med unga om berusning och drogeR

Droger och berusning är ett laddat ämne och för de flesta vuxna känns det svårt att prata om det på ett konstruktivt sätt. För vad är ett konstruktivt sätt? Hur tar man ett samtal med en ung person som man misstänker använder droger?

Amelie Andersson, är socionom, utbildare och författare. Har arbetat med ungdomar och missbruksproblematik sedan början av 1990-talet. Senaste åren har arbetet                                                 övergått mer till att handla om kunskapsspridning i narkotikafrågor till vuxna som                                               möter ungdomar. Har skrivit boken Cannabis: en olycklig kärlekshistoria.

                                     Chatten är avslutad. Här kan du läsa frågor och svar.
 

Droger och utanförskaP

Mobbing och utanförskap kan leda till droger och missbruk. Hur kan skolan och vuxenvärlden upptäcka och hjälpa till i tid?

Per Lifvergren, har egen erfarenhet av drogmissbruk och är drogfri sedan 35 år tillbaka. Arbetar som föreläsare och drogförebyggare i 30 år. Föreläser om mobbing, drog-och alkoholfrågor på skolor, företag, behandlingshem och fängelser. Arbetar även med stödsamtal och coaching i utanförskap och psykisk ohälsa.

Chatten är avslutad. Här kan du läsa frågor och svar.
 

Vägar till en narkotikafri Skola

Skolan är den viktigaste arenan i det  förebyggande arbetet. Verktygen är policy, handlingsplaner och rutiner. Frågorna är många. Vilka förebyggande insatser är effektiva, hur kan skolan agera vid oro, hur tätar man glappet till socialjänsten? Vad får, kan och bör skolan göra?

Staffan Hübinette, lärare i drogprevention, författare till Vägar till en narkotikafri Skola och rådgivare för Narkotikafri Skola. Utsedd av CAN till årets förebyggare 2017 och 2018 erhöll han Svenska Carnegie-institutets journalistpris.
                                   
                                    
Chatten är avslutad.  Här kan du läsa frågor och svar
 

Cannabis på schemaT

Lärare kan undervisa om cannabis! De handlar om att ge eleverna källkritisk information om vad cannabis är, och vad som händer om man använder det. Inga moraliska pekpinnar. Insatsen omfattar även till stor del övningar och diskussioner som berör eleverna självkänsla.

Erika Holmquist Hortlund, gymnasielärare i svenska och engelska. Har sedan sex år tillbaka arbetat med ”cannabis på schemat” i Strömbackaskolan i Piteå.

 Chatten är avslutad. Här kan du läsa frågor och svar