Föreläsare

Narkotikafri Skola erbjuder skolledning, lärare och personal inom skolhälsan föreläsningar om cannabis och prevention. Målgruppen för föreläsningarna är vuxna som har kontakt med ungdomar. Om du är intresserad av att veta mer eller boka en föreläsning, klicka på länken "boka föreläsning" nedan och skriv vilken typ av föreläsning ni önskar i bokningsformuläret.

Staffan hübinette

Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention på Tollare folkhögskola. Staffan har varit aktiv i frågor gällande drogförebyggande arbete i skolan i över tio år. Han är också författare till bland annat bokserien Vägar till en narkotikafri skola. Den finns att köpa här .

Staffan erbjuder utbildning och föreläsningar för skolledare, skolhälsovård, elevvårdspersonal och lärare under rubriker som Möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete och Policy, handlingsplan och drogtestning.

Under konferensen Förebygg.Nu 15-16 november 2017 i Göteborg fick Staffan Hübinette ta  emot priset Årets förebyggare. 

ERIK LEIJONMARCK

Erik Leijonmarck är generalsekreterare för Europeiska Städer mot Narkotika, ECAD. Han har mångårig  erfarenhet av att debattera cannabisfrågan.

Vad är sant och vad är relevant om cannabis? Vilka är riskerna och varför skall drogen fortsatt vara förbjuden?
Erik går igenom grunderna till varför och hur narkotika blev förbjudet i världen.
Han målar upp  huvuddragen i den internationella debatten och kopplar det till hur användning och debatt ser ut i Sverige. Erik kan föreläsa för elever, lärare och föräldrar.

MAGNUS ROSÉN

Magnus var basist i hårdrocksgruppen Hammerfall. Han levde dygnet runt i en värld där droger är lika lättillgängligt som mineralvatten. Men Magnus valde bort droger helt och hållet. Utifrån sina erfarenheter har Magnus utvecklat en livshållning som bygger på att alltid välja det konstruktiva framför det destruktiva.

Magnus vill ge unga framtidshopp. Han delar tankar om livet och utmanar kring de avgörande val vi alla ställs inför, unga såväl som vuxna. Han kryddar även sina föreläsningar med solobasspel, rök och laser.

Pelle Olsson

Pelle Olsson är för­fattare, frilansreporter och sjuksköterska. Pelle har skrivit ett flertal repotageböcker om narkotikasituationen i olika delar av världen. 2015 utkom han med boken Big Marijuana och 2017 boken Cannabis som medicin. Han har i samarbete med RNS producerat faktahäftet 8 myter om cannabis som behandlar det viktigaste argumenten för legalisering samt de argument som finns mot legalisering. Häftet avser vara en hjälp för skolpersonal att få bättre kunskap kring hur cannabisdebatten förs. Alla böcker och häftet finns att köpa här

Pelle föreläser främst om Cannabis och "spice", myter om cannabis, medicinsk marijuana och legalisering.