Föreläsare

Narkotikafri Skola erbjuder föreläsningar för skolledning, skolhälsovård, lärare, elever och föräldrar samt övriga vuxna som har kontakt med ungdomar. 

Om du är intresserad av att veta mer eller boka en föreläsning, klicka på länken "boka föreläsning" nedan och skriv vilken typ av föreläsning ni önskar i bokningsformuläret.

Staffan hübinette

Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention på Tollare folkhögskola. Staffan var med och startade projektet Narkotikafri Skola och är författare till bokserien Vägar till en narkotikafri skola

Staffan erbjuder utbildning och föreläsningar för skolledare, skolhälsovård, elevvårdspersonal och lärare under rubriker som möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete och policy, handlingsplan och drogtestning.

År 2014 erhöll Staffan ECAD Sveriges pris för sina drogförebyggande insatser. 2017 utsågs han av CAN till Årets förebyggare och 2018 erhöll han Svenska Carnegie-institutets journalistpris.

ERIK LEIJONMARCK

Vill du tänka självständigt, värna om miljön och det hållbara samhället - då är droger precis helt fel för dig.
Att vara positiv till droger kan tyckas coolt och progressivt. Men fundera över vilka som arbetar strategiskt för att plantera drogpositiva budskap i unga människor. Industrin och kriminella arbetar ständigt för att normalisera sina produkter och få folk att fastna. Den egna hjärnan, miljön och samhället betalar priset.
 
Föräldrarskap och argument om cannabis
-att skydda unga i en drogliberal omvärld.

Föräldrar, lärare och andra vuxna behöver rustas med goda argument för att undvika att barn och unga lockas av en industri vars främsta målgrupp är den mognande hjärnan. Hur pratar man om droger? Vad behöver vi veta om cannabis?
 
Erik har har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör cannabis och andra droger. I april 2019 släppte han boken  ”Droghandbok: guide för föräldrar och andra nyfikna” som handlar om hur vuxna kan förhålla sig till att droger blir allt mer förekommande i barns uppväxtmiljöer. Lyssna på Erik när han medverkar i Narkopodden.

Erika Holmquist Hortlund

Cannabis på schemat
Lärare kan undervisa om cannabis är en modell som är framtagen i några kommuner i Norrbotten i samarbete med Länsstyrelsen. Modellen har funnits sedan 2014 och sprids idag över hela landet.

Det handlar om att ge eleverna källkritisk information om vad Cannabis är, och vad som händer om man använder det. Inga moraliska pekpinnar, bara en tydlig och saklig fakta. Utbildningen vänder sig främst till dig som idag är pedagog eller elevhälsopersonal inom gymnasieskolan. Utbildningen fungerar även för dig som är pedagog eller elevhälsopersonal inom grundskolan.

Erika Holmquist Hortlund är pedagog och speciallärare. Läs mer om cannabis på schemat här

MAGNUS ROSÉN

Magnus var basist i hårdrocksgruppen Hammerfall. Han levde dygnet runt i en värld där droger är lika lättillgängligt som mineralvatten. Men Magnus valde bort droger helt och hållet. Utifrån sina erfarenheter har Magnus utvecklat en livshållning som bygger på att alltid välja det konstruktiva framför det destruktiva.

Magnus vill ge unga framtidshopp. Han delar tankar om livet och utmanar kring de avgörande val vi alla ställs inför, unga såväl som vuxna. Han kryddar även sina föreläsningar med solobasspel, rök och laser.
"Jag tycker att det är givande att vara ute på skolor och tala med ungdomar: om droger, om trygghet i sig själv och om att välja det konstruktiva och dissa det destruktiva." Läs en intervju med Magnus här

DANIEL SUNDVALL

Daniels liv har kantats av våld, droger och kriminalitet. Av olika anledningar hamnade han snett i livet redan från 13-års ålder och formade en livsstil som nästan tog livet av både honom själv och personer i hans närhet. Daniel har varit helt fri från sinnes-förändrande substanser sen 20/08/2016 tack vare 12-stegsprogrammet. Idag hjälper han andra människor att ta sig ur missbruk och kriminalitet.

Under Daniels föreläsningar berättar han om vägen ur missbruk och kriminalitet. Om livet före och efter och om det dagliga arbetet med sig själv. Han berättar om hur han har lärt sig att hantera de jobbiga känslorna och beroendesjukdomens olika delar som drabbar så många fler än honom själv.  Lyssna på Daniel när han medverkar i Narkopodden avsnitt 30: Från huligan till hjälpare

MARIA DELIN

Maria driver Watson Detective Dogs AB där hon i brottsförebyggande syfte erbjuder narkotika- och vapensök med hund. Mot bakgrund av sin mångåriga erfarenhet av arbete inom Tullverket, blandas hennes föreläsningar med exempel och erfarenheter från verkligheten.

Maria föreläser om narkotikakännedom, men även om tjänstehundar och narkotikasök. Om intresse finns visar hon även hur hundarna arbetar praktiskt.

Pelle Olsson

Pelle Olsson är för­fattare, frilansreporter och sjuksköterska. Pelle har skrivit ett flertal repotageböcker om narkotikasituationen i olika delar av världen. 2015 utkom han med boken Big Marijuana och 2017 boken Cannabis som medicin. Han har i samarbete med RNS producerat faktahäftet 8 myter om cannabis som behandlar det viktigaste argumenten för legalisering samt de argument som finns mot legalisering. Häftet avser vara en hjälp för skolpersonal att få bättre kunskap kring hur cannabisdebatten förs. Alla böcker och häftet finns att köpa här

Pelle föreläser främst om Cannabis och "spice", myter om cannabis, medicinsk marijuana och legalisering. Lyssna på Pelle när han medverkar i Narkopodden.
 

ulf helsing

Ulf har de senaste tio åren arbetat som polis. Merparten av tiden i olika spanings- grupper runt om i landet. Med erfarenheter från gatulangningen på Sergels torg i Stockholm blandat med narkotikaproblematiken bland ungdomar på landsbygden har Ulf en bred erfarenhet av narkotikabekämpning. Detta blandat med att Ulf parallellt drivit ett MMA-gym de senaste 14 åren gör att han når ut till ungdomar på ett unikt sätt.
Ulf riktar sig mot högstadie- och gymnasieelver och lägger mycket tyngd på vikten av förebilder och en aktiv fritid för att fylla det möjliga tomrum som droger annars riskerar att ta. Ulf håller även föreläsningar/utbildningar för föräldrar där de mest grundläggande varningssignalerna tas upp. Föräldrarna får även råd och tips om hur man som förälder bemöter den allt mer liberala synen på droger bland ungdomar.