Föreläsare

Narkotikafri Skola erbjuder föreläsningar för skolledning, lärare, personal inom skolhälsan, elever och föräldrar samt övriga vuxna som har kontakt med ungdomar. 

Om du är intresserad av att veta mer eller boka en föreläsning, klicka på länken "boka föreläsning" nedan och skriv vilken typ av föreläsning ni önskar i bokningsformuläret.

Staffan hübinette

Staffan Hübinette är lärare i socialpedagogik och drogprevention på Tollare folkhögskola. Staffan har varit aktiv i frågor gällande drogförebyggande arbete i skolan i över tio år. Han är också författare till bland annat bokserien Vägar till en narkotikafri skola

Staffan erbjuder utbildning och föreläsningar för skolledare, skolhälsovård, elevvårdspersonal och lärare under rubriker som Möjligheter och metoder i skolans förebyggande arbete och Policy, handlingsplan och drogtestning.

Under konferensen Förebygg.Nu 15-16 november 2017 i Göteborg fick Staffan Hübinette ta  emot priset Årets förebyggare. 

ERIK LEIJONMARCK

Erik är generalsekreterare för stadsnätverket, ECAD, vilket delar kunskap om narkotika och förebyggande arbete. Han har mångårig erfarenhet av att debattera bland annat cannabisfrågan. I april 2019 debuterar han med Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna som handlar om hur föräldrar kan förhålla sig till att droger blir allt mer vanligt förekommande i sina barns uppväxtmiljöer.

I föreläsningar för elever och andra ungdomar på högstadiet och gymnasiet fokuserar Erik på att berätta om påverkan på den unga hjärnan och om de krafter som vill tjäna pengar på att göra unga människor till konsumenter av narkotika. Föreläsningarna berättar även om beroendets mekanismer och om två ytterligare skäl för unga att avstå droger – att de bidrar till allvarlig kriminalitet och miljöförstöring.

MAGNUS ROSÉN

Magnus var basist i hårdrocksgruppen Hammerfall. Han levde dygnet runt i en värld där droger är lika lättillgängligt som mineralvatten. Men Magnus valde bort droger helt och hållet. Utifrån sina erfarenheter har Magnus utvecklat en livshållning som bygger på att alltid välja det konstruktiva framför det destruktiva.

Magnus vill ge unga framtidshopp. Han delar tankar om livet och utmanar kring de avgörande val vi alla ställs inför, unga såväl som vuxna. Han kryddar även sina föreläsningar med solobasspel, rök och laser.
"Jag tycker att det är givande att vara ute på skolor och tala med ungdomar: om droger, om trygghet i sig själv och om att välja det konstruktiva och dissa det destruktiva." Läs en intervju med Magnus här

ulf helsing

Ulf har de senaste tio åren arbetat som polis. Merparten av tiden i olika spanings- grupper runt om i landet. Med erfarenheter från gatulangningen på Sergels torg i Stockholm blandat med narkotikaproblematiken bland ungdomar på landsbygden har Ulf en bred erfarenhet av narkotikabekämpning. Detta blandat med att Ulf parallellt drivit ett MMA-gym de senaste 14 åren gör att han når ut till ungdomar på ett unikt sätt.
Ulf riktar sig mot högstadie- och gymnasieelver och lägger mycket tyngd på vikten av förebilder och en aktiv fritid för att fylla det möjliga tomrum som droger annars riskerar att ta. Ulf håller även föreläsningar/utbildningar för föräldrar där de mest grundläggande varningssignalerna tas upp. Föräldrarna får även råd och tips om hur man som förälder bemöter den allt mer liberala synen på droger bland ungdomar.

Pelle Olsson

Pelle Olsson är för­fattare, frilansreporter och sjuksköterska. Pelle har skrivit ett flertal repotageböcker om narkotikasituationen i olika delar av världen. 2015 utkom han med boken Big Marijuana och 2017 boken Cannabis som medicin. Han har i samarbete med RNS producerat faktahäftet 8 myter om cannabis som behandlar det viktigaste argumenten för legalisering samt de argument som finns mot legalisering. Häftet avser vara en hjälp för skolpersonal att få bättre kunskap kring hur cannabisdebatten förs. Alla böcker och häftet finns att köpa här

Pelle föreläser främst om Cannabis och "spice", myter om cannabis, medicinsk marijuana och legalisering.