Nya perspektiv

Varje år genomför CAN:s nationella skolundersökning. I denna årliga undersökning ingår vanligtvis inte gymnasiets introduktionsprogram. År 2021 gjordes därför en satsning för att öka kunskapen om erfarenheterna bland elever på introduktionsprogrammen i Sverige.

Av rapporten framgår bland annat:

  • Användningen av alkohol, narkotika och tobak var generellt lägre på introduktionsprogrammen.
  • Av de elever som har svarat att de som använt narkotika var cannabis mest förekommande på båda programmen.

 Läs hela artikeln här

Lämna en kommentar