Okategoriserade

Minskad narkotikaanvändning bland elever i Stockholm

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet i Stockholms stad. Resultaten för 2022 är generellt stabila och förändringarna jämfört med föregående mätning är små men inom några områden märks en del förändringar. Narkotikaanvändningen har minskat och ligger på en stabil nivå över tid, dock högre än det nationella genomsnittet …

Minskad narkotikaanvändning bland elever i Stockholm Läs mer »

Nya perspektiv

Varje år genomför CAN:s nationella skolundersökning. I denna årliga undersökning ingår vanligtvis inte gymnasiets introduktionsprogram. År 2021 gjordes därför en satsning för att öka kunskapen om erfarenheterna bland elever på introduktionsprogrammen i Sverige. Av rapporten framgår bland annat:  Läs hela artikeln här

Därför JO-anmäler han skolinspektionen

Kan alkoholtest (alkolås) av yrkeselever strida mot lagen på samma sätt som Skolinspektionen anser att villkorade drogtester gör det? Det ville Staffan Hübinette, rådgivare på Narkotikafri Skola, få utrett och anmälde en skola. Men då en tillsyn inte inleddes får nu i stället Justitieombudsmannen pröva inspektionens handläggning. Alkolås i fordon kan tyckas vara en både …

Därför JO-anmäler han skolinspektionen Läs mer »